På det seneste bestyrelsesmøde blev uddelt 54 mio. kr. fordelt på 38 forskellige projekter.

En af bevillingerne går til Edition S til nodeudgivelse af tre kvindelige, danske komponister, som repræsenterer en hidtil overset del af den danske musikalske arv. Med nodeudgivelserne imødekommes en efterspørgsel i musiklivet på værker af kvindelige komponister.

Derudover fortsætter fonden sin opbakning til en række mindre sociale organisationer, der arbejder med mennesker i en særlig sårbar situation. Organisationerne får flerårig støtte til virke og udvikling. 

I disse år er der et stort internationalt fokus på kvindelige komponister, og dansk musikhistorie gemmer på hele tre betydningsfulde kvinder, hvis værker fortjener anerkendelse og opmærksomhed: Hilda Sehested (1858-1936), Tekla Griebel Wandall (1866-1940) og Nancy Dalberg (1881-1949).

Alle var de ambitiøse komponister med en vægtig produktion af værker, som nu gennem fondens bevilling vil kunne publiceres og udgives. Nodematerialer i moderne, kritisk redigerede udgaver er første forudsætning for, at musikken af kvinderne også vil kunne finde vejen gennem musikliv, publikum og lyttere.

Edition S modtager 1.061.942 kr. til projektet.

Flerårig støtte til virke og udvikling

Fonden fortsætter derudover med flerårig støtte til en række mindre, sociale aktører, der arbejder med at forbedre livsvilkårene for mennesker i en udsat position. Med bevillingerne får aktørerne et fast fundament, som giver ro og stabilitet til at udvikle nye aktiviteter men også de nødvendige administrative muskler, som sikrer det vigtige arbejde med målgrupperne.

  • 1,5 mio. kr. til Landsforeningen Lænken i 2022-2024 til fortsættelse af arbejdet med at skabe sammenhold og fællesoplevelser for mennesker med alkoholproblemer, deres pårørende og børn.
  • 1,350 mio. kr. til Foreningen FISKEN i 2022-2024 til det sociale arbejde med at skabe gode relationer og sunde fællesskaber for unge i en udsat position.
  • 600.000 kr. til Politiets Ungdomsklub i 2022-2024 til det kriminalpræventive arbejde.
  • 1,8 mio. kr. til Fonden Morgencafé for Hjemløse i 2022-2024 til arbejdet med at nedbringe hjemløshed samt forbedre livsvilkårene for socialt udsatte.

 

De øvrige støttede projekter er:

Kunst & Kultur

 10 mio. kr. til Frederikssund Kommune til renovering af Willumsens Museum med udvikling af professionelle magasinforhold, klimarenovering af udstillingssale og forbedrede publikumsfaciliteter.

318.750 kr. til Vesthimmerlands Museum til et arbejdslegat på tre måneder for hhv. museumsinspektør Maria Clement Hagstrup og historieprofessor Poul Duedahl med henblik på at skrive en bog om Livø Anstalten 1911-1961.

4,3 mio. kr. til Karen Blixen Museet til sikring af Rungstedlunds fredede bevaringsværdier ved renovering af facader, vinduer, veranda, terrasse m.m.

800.000 kr. til Malergården, Museum Vestsjælland til konservatorbistand til stabilisering og forebyggende konservering af samlingen af kunst og inventar, på husmuseet Malergården, i Odsherred.

6 mio. kr. til Statens Museum for Kunst til SMKs to hovedudstillinger i 2022: Henri Matisse, Det røde atelier og Haegue Yang, Double Soul.

1,5 mio. kr. til Fiskeri- og Søfartsmuseet til særudstillingen ‘Havets mysterier’ på Fiskeri- og Søfartsmuseet i perioden 2022-24.

300.000 kr. til Vejen Kunstmuseum til udstillingsprojektet ET ALKYMISTISK TRÆF, 2022-2024.

400.000 kr. til Museum Jorn til udstillings- og publikationsprojektet A.R. Penck, der åbner i foråret 2022 på Museum Jorn i Silkeborg.

800.000 kr. til Skagens Kunstmuseer til registrering og konservering af værker fra kunstnerhjemmet Anchers Hus, Skagen.

1.158.300 kr. til Stevns Kommune til restaurering af kalkovnene i Boesdal Kalkbrud.

1 mio. kr. til Kunsthal Charlottenborg til udstillingsprogrammet 2022.

700.000 kr. til Maltfabrikken til realisering af Væksthuset, et signaturprojekt på Maltfabrikken, der skaber nye publikumsfaciliteter i gårdrummet.

250.000 kr. til The Mindcraft Project til et nyt formidlingsformat for nyskabende dansk design og kunsthåndværk.

2,1 mio. kr. til Zoologisk Have i København til The Australian Billabong.

 

Musik & Scenekunst

Erhvervelse af en bratsch bygget af Noémie Viaud, 2021.

3.430 mio. kr. til DR Korskolen til en ny vision for DR Korskolen – udbredelse af den kulturbærende danske sangskat.

150.000 kr. til Dansk Danseteater til nyt helaftensværk IKAROS af Dansk Danseteaters kunstneriske leder Pontus Lidberg, og 400.000 kr. til Copenhagen Summer Dance 2022 – en dansefestival mellem by og havn.

1,5 mio. kr. til Fonden Værtskabsteatret til København Dansers sæson 2022.

375.000 kr. til Hotel Pro Forma til ELEKTRICITET nyt museumsværk på Statens Museum for Kunst i storskala og 300.000 kr. til en genopsætning af AMDUAT – En iltmaskine – anden del i Hotel Pro Formas store underverdenstrilogi fra 2021.  14 opførelser i Den Grå Hal, 2022-23.

350.000 kr. til BalCon til projekt DanseDrømme på Det Kongelige Teater. Social inklusion med kunstnerisk kvalitet.

200.000 kr. til SPOR Festival i 2022.

1,6 mio. kr. til Kammerballetten 2022 samt 169.000 kr. til Kammerballetten 2021.

300.000 kr. til Uppercut Danseteater til genopsætning af Uppercut Danseteaters forestilling PLEJER ER DØD – LIMBO på CPH STAGE 2022.

300.000 kr. til Den Ny Opera til produktion af Richard Wagners opera SIEGFRIED.

 

Sociale Indsatser

7.112.856 kr. til Julemærkefonden til fortsat udvikling og drift af madværkstederne på Julemærkehjemmene.

300.000 kr. til JunkFood til sikring af måltider hver dag til gadens folk og hjælp til udfordrede unge.

162.000 kr. til Mændenes Hjem til fortsat koordinering af vacciner til de mest udsatte og hjemløse.

 

Internationale humanitære indsatser

1 mio. kr. til UNHCR, FNs Flygtningeorganisation til en akutindsats mod covid-19 i Afghanistan.

722.250 kr. til CARE Danmark til akut nødhjælp til kvinder og piger mod kønsbaseret vold i Ugandas flytningslejre.

Foto: Tekla Griebel Wandall (1866-1940) fra Musikmuseets arkiv.