Varetagelse af formål

Bestyrelse og direktion

Vores bestyrelse og direktion

Augustinus Fondens bestyrelse består af tre medlemmer i henhold til fundatsen. Bestyrelsen varetager fondens formål og interesser. Ifølge fundatsen skal bestyrelsen sammensættes således, at den repræsenterer indsigt i sociale, økonomiske, forretningsmæssige og juridiske forhold. Alle bestyrelsesmedlemmer er samtidig valgt som medlemmer af bestyrelsen i fondens datterselskab Chr. Augustinus Fabrikker, hvor de suppleres af øvrige bestyrelsesmedlemmer med investerings- og erhvervskompetencer.

Den daglige ledelse af fonden varetages af den administrerende direktør.

Bestyrelse

Anne Birgitte Gammeljord

Bestyrelsesformand

Thomas Augustinus

Bestyrelsesmedlem

Anders Colding Friis

Bestyrelsesmedlem

Direktion

Frank Rechendorff Møller

Adm. direktør

Bestyrelsesaktiviteter

Governance

Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af fonden i overensstemmelse med fondens formål. Det er bestyrelsens ansvar at sikre en forsvarlig organisering af fonden og dens virke.

Filantropiske arbejde

Fondens bestyrelse afholder møder i løbet af året, hvor alle uddelinger besluttes og godkendes. Bestyrelsen afholder derudover hvert år et bestyrelsesseminar, hvor fondens overordnede filantropiske strategi og retning er til drøftelse. Bestyrelsen tager i løbet af året på faglige ture for at få indblik i de støttede projekter. I løbet af det seneste år er afviklet besøg med fokus på UNESCO verdensarv, museer, musikinstitutioner, talentudvikling og udsathed i samfundet.

Kapitalforvaltning

Fondens bestyrelse er ligeledes repræsenteret i datterselskabet Chr. Augustinus Fabrikkers bestyrelse for at sikre, at fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på både kort og lang sigt.

En fond siden 1942

Fondens historie

Augustinus Fonden er stiftet af Ludvig Augustinus, der i 1942 indledte et langsigtet engagement i samfundet gennem filantropien. Dyk ned i historien om stiftelsen af Augustinus Fonden, familien og virksomheden bag fonden samt nedslag i historiske bevillinger.

Læs mere