Påvirker COVID-19 dit projekt?

Overalt i Danmark bliver koncerter, festivaler, forestillinger, projekter og rejser påvirket af den aktuelle situation med COVID-19.

Augustinus Fonden bakker op om det fælles, solidariske ansvar det er at begrænse smitten og har udarbejdet retningslinjer for dialog med de projekter, som bliver påvirket.

Dansk kulturliv er blandt de sektorer, som corona-situationen rammer hårdt, og det kan blive en reel krise for både små og store kulturaktører, når de må aflyse arrangementer.

”Mange af fondens bevillingsmodtagere inden for kulturlivet er berørte af situationen. Augustinus Fonden ønsker dels at bidrage til at tage fælles ansvar for at begrænse smitten ved at muliggøre aflysninger og dels at hjælpe fondens bevillingsmodtagere gennem den potentielle økonomiske krise,” siger Frank Rechendorff Møller, adm. direktør.

Nye retningslinjer

En konkret vurdering og følgende retningslinjer vil være udgangspunktet:

– Fonden er åben overfor, at den planlagte aktivitet kan konverteres eller omformuleres til et lignende projekt. Dette kan ske på baggrund af en skriftlig anmodning.

– Fonden opretholder bevillingen, som er gældende 2 år fra bevillingsdatoen.

– Aktiviteter eller projekter som ikke realiseres i fuldt omfang eller aflyses pga. COVID-19 og som taber pengene helt eller delvis, vil ikke blive krævet den fulde bevilling retur. Fonden vil inden for gældende bevilling søge at bidrage til, at projektet ikke lider et tab. Alt sammen efter skriftlig redegørelse fra bevillingsmodtageren.

Fortsat opbakning

Augustinus Fonden støtter hvert år omkring 1.400 projekter. Blandt de mest påvirkede projekter indenfor kunst og kultur er klassiske koncerter, forestillinger, festivaler, rejser og turnéer.

Andre bevillingsmodtagere uden for kulturområdet kan dog også blive berørt – herunder de mange studerende, der har fået støtte til et studieophold i udlandet samt flere sociale og humanitære projekter.

Berørte bevillingsmodtagere opfordres til at rette skriftlig henvendelse til fonden på  

For at lette sagsbehandlingen beder vi alle ansøgere oplyse bevillingens ansøgningsnummer.

Sammen om kunsten

Augustinus Fonden gik i foråret 2020 sammen med en række kulturfonde i det fælles fondsinitiativ ‘Sammen om kunsten’. Formålet med initiativet var at tilbyde publikum kunst – og kulturoplevelser under de særlige omstændigheder, som coronakrisen skabte, ved genåbningen i sommeren 2020. Men hensigten var også at bakke op om projekter med et mere langsigtet perspektiv – for eksempel til udvikling af formater, der udvider kunstneres eller kulturinstitutioners virke med afsæt i eksperimenter skabt under corona-krisen.

Augustinus Fonden oplevede en overvældende interesse for fondsinitiativet ’Sammen om kunsten’, og modtog 221 ansøgninger til ansøgningsfristen d. 8. juni 2020 til projekter.

I alt blev uddelt 12,2 mio. kr. fordelt på 102 projekter.

 

Få et overblik over fondens støtte til Sammen om kunsten her:

Sammen om kunsten #1 – 102 forskellige projekter fik støtte

Sammen om kunsten #2 – stor innovationskraft og eksperimenter med nye formater

Sammen om kunsten #3 – kulturaktører deler læring i ny erfaringsopsamling

 

‘Sammen om kunsten’ var et fælles fondsinitiativ med deltagelse af Statens Kunstfond, Aage og Johanne Louis-Hansen Fonden, Bikubenfonden og Det Obelske Familiefond samt Kulturministeren.

 

Investering i kulturlivets fortsatte udvikling

Kunstnere og kulturinstitutioner har været hårdt ramt af corona-krisen, og Augustinus Fonden har i 2020 givet støtte til en række kunst- og kulturinstitutioners virke og arbejde.

Fonden støtter op om kunst- og kulturinstitutionernes omstilling til den nye hverdag, herunder de udviklingsinitiativer, der skal foregribe ændringer som følge af krisen. Det kan for eksempel være omstillingen til at modtage publikum igen inden for nye restriktive rammer.

Men det gælder også de langsigtede kerneopgaver, der fremtidssikrer kunst- og kulturinstitutionernes relevans for et bredt publikum – også på den anden side af COVID-19-krisen.

Læs mere om de projekter, der i 2020 har modtaget støtte i forbindelse med kulturlivets omstilling efter COVID-19 her. 

Når corona-krisen går ud over de svageste

Under COVID-19-krisen er der ekstra behov for midler til projekter drevet af sociale og humanitære organisationer, der kan afhjælpe konsekvenserne for de mest sårbare i Danmark og verden.

Støtten til det sociale og akutte humanitære arbejde er en fast del af Augustinus Fondens strategi, og det har derfor været naturligt også at støtte området i 2020. Ansøgningerne er kommet på baggrund af en dialog med fondens langvarige bevillingsmodtagere og henvendelser til fonden om akutte behov. Der kan løbende søges om støtte.

Du kan finde vejledningen til ansøgninger på det sociale område her.

 

Læs mere om bevillingerne, som er uddelt til området i 2020. 

 

Billedet er fra Læger uden Grænsers akutindsats – et nyt hospital opsat til behandling af patienter med coronavirus. Fotokreditering: Olmo Calvo

 

 

 

Digitalt kunstøjeblik 2020

2020 blev et bemærkelsesværdigt år præget af corona, nedlukning og restriktioner. Kunst- og kulturlivet, kunstnere og publikum var påvirket, og kulturoplevelsen forandret. Det blev vigtigt at finde nye veje til mødet mellem kunst, kultur og publikum.

Årets begivenheder inspirerede Augustinus Fonden til årets julehilsen 2020 – Floating World optaget i Kedelhuset på Carlsberg.

Et digitalt kunstøjeblik, der fortolker den tid, vi lever i, men samtidig kigger fremad. En kommentar til et ganske specielt år og et eksempel på de oplevelser, vi har savnet.

Floating World

Scenen er sat i Kedelhuset på Carlsberg, som ombygges til Dansehallerne – Danmarks nye scenekunsthus for dans og koreografi.

Ensemblet Nightingale String Quartet opfører musik af komponist Rued Langgaard. Alle fire musikere låner instrumenter fra Augustinus Fondens mesterinstrumentsamling.

Danser og koreograf Jens Schyth Brøndum fra DeLeón Company har skabt koreografien, som han opfører sammen med Lukas Hartvig-Møller.

Fotograf Tom McKenzie står bag filmproduktionen.