Påvirker coronavirus dit projekt?

Overalt i Danmark bliver koncerter, festivaler, forestillinger, projekter og rejser påvirket af den aktuelle situation med coronavirus/covid-19.

Augustinus Fonden bakker op om det fælles, solidariske ansvar det er at begrænse smitten og har udarbejdet retningslinjer for dialog med de projekter, som bliver påvirket.

Dansk kulturliv er blandt de sektorer, som corona-situationen rammer hårdt, og det kan blive en reel krise for både små og store kulturaktører, når de må aflyse arrangementer.

”Mange af fondens bevillingsmodtagere inden for kulturlivet er berørte af situationen. Augustinus Fonden ønsker dels at bidrage til at tage fælles ansvar for at begrænse smitten ved at muliggøre aflysninger og dels at hjælpe kulturlivet gennem den potentielle økonomiske krise,” siger Frank Rechendorff Møller, adm. direktør.

Fonden vil derfor tage en dialog med de aktører, som påvirkes af den aktuelle situation.

Nye retningslinjer

En konkret vurdering og følgende retningslinjer vil være udgangspunktet:

– Fonden er åben overfor, at den planlagte aktivitet kan konverteres eller omformuleres til et lignende projekt. Dette kan ske på baggrund af en skriftlig anmodning.

– Fonden opretholder bevillingen, som er gældende 2 år fra bevillingsdatoen.

– Aktiviteter eller projekter som ikke realiseres i fuldt omfang eller aflyses pga. corona-virus og som taber pengene helt eller delvis, vil ikke blive krævet den fulde bevilling retur. Fonden vil inden for gældende bevilling søge at bidrage til, at projektet ikke lider et tab. Alt sammen efter skriftlig redegørelse fra bevillingsmodtageren.

Fortsat opbakning

Augustinus Fonden støtter hvert år omkring 1.400 projekter. Blandt de mest udsatte projekter er klassiske koncerter, forestillinger, festivaler, rejser og turnéer. Heriblandt Historiske Dage, der har måtte aflyse årets festival i Øksnehallen, og Sankt Annæ Pigekors koncertturné i Italien, der måtte ændres i sidste øjeblik.

Andre bevillingsmodtagere uden for kulturområdet kan dog også blive berørt – herunder de mange studerende, der har fået støtte til et studieophold i udlandet samt flere sociale og humanitære projekter. Fonden støtter gerne projekter, der kan afhjælpe situationen for de mest sårbare.

Berørte bevillingsmodtagere opfordres til at rette skriftlig henvendelse til fonden på info@augustinusfonden.dk 

For at lette sagsbehandlingen beder vi alle ansøgere oplyse bevillingens ansøgningsnummer.

Sammen om kunsten

COVID-19-krisen har ramt kunst- og kulturlivet, hvor publikum ikke længere kan møde kunsten på vanlig vis.
Augustinus Fonden indgår nu i et samarbejde med en række kulturfonde om en fælles indsats, der støtter op om den store kreativitet der udvises fra kunst- og kulturlivet til at række ud mod publikum gennem nye og innovative formater.

 

Ny virkelighed kræver nye ideer

I en tid, hvor vi savner fællesskabet i kunsten og kulturen, skal der tænkes i nye muligheder og kunstneriske udtryk. Derfor går Augustinus Fonden sammen med en række kulturfonde Statens Kunstfond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Bikubenfonden og Det Obelske Familiefond om en fælles indsats, der skal booste kulturlivet i en svær tid. Også Kulturministeren bakker op om indsatsen.

– Krisen udfordrer kulturlivet til at tænke i nye baner, og det vil vi gerne understøtte i Augustinus Fonden. Vi er i en situation, hvor publikum ikke kan komme til kulturen – koncertsale, scener og udstillingssteder er lukkede – derfor må kulturen komme til publikum. Det er der mange gode muligheder for, især hen over sommeren. Vi glæder os til at se idérigdommen i ansøgningerne, siger Frank Rechendorff-Møller, adm. direktør i Augustinus Fonden.

Augustinus Fonden ser gerne ansøgninger til projekter, der på eksperimenterende vis her og nu tilbyder publikum kunst- og kulturoplevelser under de anderledes omstændigheder, som COVID-19-krisen skaber. Men projekter med et mere langsigtet perspektiv er også velkomne – det kan for eksempel være udvikling af formater, der kan udvide kunstnere eller institutioners virke og muligheder med afsæt i de aktuelle omstændigheder. Projekterne kan være både i et fysisk (koncerter, forestillinger, udstillinger mm.) eller digitalt format (via sociale medier, podcast, mm.).

Initiativet ’Sammen om kunsten’ er et ekstraordinært tiltag, der ikke skal afholde ansøgere fra også at søge støtte til projekter under Augustinus Fondens støtteområder i øvrigt.

Ansøgning til Augustinus Fonden 

Har I en idé til, hvordan kunsten fortsat kan udfolde og udvikle sig under de nuværende omstændigheder?

Hvordan vi som borgere og publikum fortsat kan være sammen om kunsten – i offentlige rum, på digitale platforme eller i mindre fællesskaber?

Har I et projekt, som på en ny måde kan bringe kunsten ud og skabe relationer på tværs af samfundet lige nu?

Så læs mere her!

Når corona-krisen går ud over de svageste

Under COVID-19-krisen er der ekstra behov for midler til projekter drevet af sociale og humanitære organisationer, der kan afhjælpe konsekvenserne for de mest sårbare i Danmark og verden.

Støtten til det sociale og akutte humanitære arbejde er en fast del af Augustinus Fondens strategi, og det har derfor været naturligt at arbejde ekstra hurtigt for at sikre, at projekterne kan igangsættes snarest muligt. Ansøgningerne er kommet på baggrund af en dialog med fondens langvarige bevillingsmodtagere og henvendelser til fonden om akutte behov.

Fonden har på nuværende tidspunkt bevilget støtte til 20 sociale og humanitære projekter, der på hver deres måde afhjælper de konsekvenser corona-pandemien har medført i Danmark og i verden.

Samlet har fonden på nuværende tidspunkt bevilget over 20,5 mio. kr. Der kan fortsat søges om støtte.

Læs mere om bevillingerne her

 

Billedet er fra Læger uden Grænsers akutindsats – et nyt hospital opsat til behandling af patienter med coronavirus. Fotokreditering: Olmo Calvo

 

 

 

Kulturen kommer hjem til dig

Fonden har støttet en række projekter, der nu pga. corona-situationen omstiller sig til digitale løsninger

Lige nu ser verden ikke ud, som vi kender den. Alle koncertsale er stille. Scenegulvene er tomme. Der er ingen myldrende skoleklasser på landets museer.

I Augustinus Fonden har vi gennem årtier haft en stærk tro på, at kulturen skaber sammenhængskraft i samfundet. Det ser vi mange eksempler på nu, hvor vigtige kulturinstitutioner tænker i nye baner og skaber muligheder for os alle, for at møde kunst og kultur hjemme hos os selv, i denne svære tid.

På et tidspunkt vil det hele vende igen. Koncertsale, kirker, teatre og museer vil summe af liv igen. Indtil da håber vi, at I passer godt på jer selv og hinanden-  og kan nyde kunsten hjemmefra.

 • Det Kongelige Teater

  Fantastiske forestillinger og behind the scenes-videoer fra Det Kongelige Teater kan nu streames hjemme fra sofaen i teatrets nye onlineunivers KGL Xtra – et onlineunivers der er skabt grundet ‘corona-tiderne’.

  F.eks. kan du lytte til Monteverdis opera Orfeus, der blev optaget tirsdag 10. marts, før teatret måtte lukke ned for en tid. Monteverdis Orfeus betegnes som verdens første opera. Den rummer noget af historiens mest smukke og hjerteskærende musik, og den handler om, hvordan kunsten og håbet kæmper med fortvivlensen og døden.

  Se KGL Xtra her

 • Drama fra dansk films storhedstid

  Stumfilm.dk er et filmarkæologisk kæmpeprojekt, der løber over fire år, og på hjemmesiden kan du gå på opdagelsesrejse i dansk films guldalder.

  Fra omkring 1910 og ti år frem var dansk film blandt verdens førende både forretningsmæssigt og kunstnerisk.
  På hjemmesiden digitaliseres mere end 400 film fra perioden 1897-1928 og præsenteres i forskellige temaer.

  Dyk ned i de danske stumfilm her

 • Kunstneriske fællesoplevelser i Vega

  Længes du efter live-events, hvor kunstnere og musikere sammen skaber fællesoplevelser – så se og lyt til performanceværker skabt til VEGA-Arts.

  For eksempel kan du opleve Ragnhild Mays lydinstallation TECHNO, der består af en række skulpturelle lydkilder og er inspireret af science fiction.

  Tag med i Vega her

 • SMK – Statens Museum for Kunst

  På museets youtube-kanal er skabt et nyt format for interviews fra vindueskarmen. Her kan du møde direktøren og kunstelskeren eller  museumsinspektøren. Og for eksempel få et bud på: Hvad kan du bruge kunsten til i krisetider, og hvordan vil kunsten reagere på corona-tiden?

  Se SMK på youtube her

  Og fik du ikke set filmen ”Anna Ancher – kunsten af fange en solstråle” fra SMK’s aktuelle udstilling kan den ses på DR’s hjemmeside.

 • Kunstens svar på Netflix

  Kunsthal Charlottenborg lancerer kunstens svar på Netflix i et samarbejde med det internationale kunstnerkollektiv DIS, Tranen og CPH:DOX.

  Film og serier, der var en del af den fysiske udstilling, ‘DIS presents: What Do People Do All Day?’, vil nu i stedet kunne ses derhjemme via streamingplatformen Dis.art og være gratis til rådighed for hele Danmark frem til 1. september 2020.

  Se med her