Investeringer

Læs mere om nøgletal, fokus i investeringerne og om investeringsselskabet på Chr. Augustinus Fabrikkers hjemmeside

Investeringer i dansk erhvervsliv sikrer Augustinus Fondens uddelingskapacitet

Augustinus Fonden er en erhvervsdrivende fond, der gennem det 100 procent ejede datterselskab Chr. Augustinus Fabrikker investerer i danske virksomheder.

Afkastet fra investeringerne sikrer Augustinus Fondens uddelingskapacitet og geninvestering i dansk erhvervsliv. Som fondsejet investeringsselskab kan Chr. Augustinus Fabrikker arbejde for at skabe langsigtet værdi, der sikrer et højt afkast til fondens filantropiske aktiviteter, samtidig med at investeringsstrategien er rettet mod at understøtte dansk erhvervsliv og samfundsnyttig impact.

Chr. Augustinus Fabrikker har investeringer i en bred portefølje af selskaber og investerer desuden i finansielle aktiver. Investeringerne omfatter også nye, ambitiøse iværksættervirksomheder med danske rødder og internationalt udsyn.

Årsrapport 2023

Et aktuelt indblik i investeringerne

I Chr. Augustinus Fabrikkers årsrapport kan du få et aktuelt indblik i arbejdet i investeringsselskabet.

Læs mere