Aktuelt

Museernes Grønne Akademi

  • Dato29. jun. 2022

Augustinus Fonden støtter Museernes Grønne Akademi som en flerårig indsats, der skal sikre videndeling og kapacitetsopbygning på danske museer om grøn omstilling

Mange museer er i gang med en grøn omstilling, men efterspørger viden, koordinering og efteruddannelse inden for området.

Det er baggrunden for, at museernes brancheorganisation, Organisationen Danske Museer (ODM), har sat sig i spidsen for Museernes Grønne Akademi.

Akademiet skal via kortlægning, analyse, vidensindsamling, værktøjer og kursusforløb kickstarte, kvalificere og koordinere den grønne omstilling på museerne i Danmark. Museernes Grønne Akademi starter i efteråret 2022 og har tre fokusområder, som er særligt relevante for museer: Bygninger, bevaring og udstillinger. Suppleret af det tværgående område drift/ledelse.

Vi er glade for at museerne nu samlet tager fat på den grønne omstilling og skaber et forum for vidensudveksling og kapacitetsopbygning med Museernes Grønne Akademi. Samlede initiativer, der hjælper kultursektoren godt i gang med en grøn omstilling, er vigtige. Derudover støtter vi fortsat gerne enkelt-institutioner, der ønsker at udvikle deres kerneopgaver mere bæredygtigt eller som har modelprojekter på vej, der kan bidrage til udviklingen af den grønne omstilling i kultursektoren.
Frank Rechendorff Møller, adm. direktør i Augustinus Fonden

Forankret i Organisationen Danske Museer

Projektet er forankret i ODM og har en lang række samarbejdspartnere med særlig ekspertise inden for fokusområderne, både i og uden for museumsbranchen. Desuden trækker projektet på eksperter og best practice i ind- og udland.

Selvfølgelig skal museer bidrage til at løse klimakrisen, og selvfølgelig kan museernes klimaaftryk reduceres. Det her er en kæmpe saltvandsindsprøjtning til at støtte museerne i den opgave. Vi kan gøre en mærkbar forskel for den grønne omstilling, fordi vi med akademiet kan favne alle museer i landet, store som små. Og vi kan tilbyde konkrete, kvalificerede værktøjer og kurser, som er relevante for alle faggrupper. Vi glæder os til det her arbejde!
Claus K. Jensen, forperson for ODM

Få mere nyt om projektet hos ODM - Organisationen Danske Museer