Aktuelt

Nye uddelinger fra fonden - maj 2024

  • Dato15. maj 2024

På et bestyrelsesmøde i april blev der uddelt 44 mio. kr. fordelt på 39 forskellige projekter inden for kunst, kulturarv, musik, scenekunst og sociale indsatser.

Se projekterne, der modtog støtte inden for Augustinus Fondens uddelingsområder.

Foto: Koreorama er Den Kongelige Ballets udviklingssatsning, som fokuserer på fremtidens balletkoreografer og balletkoreografi. Augustinus Fonden bidrager med flerårig støtte til udviklingsprojektet. Billedet er fra ”Passengers of passing moments” - koreografi Tara Scaufuss med musik af Josefine Opsahl opført i april 2024.

Musik og Scenekunst

Gennem støtte til aktiviteter og udvikling ønsker fonden at bidrage til et levende musikliv og scenekunst i hele landet. Flere af de musik- og scenekunstprojekter, der har modtaget støtte, går til flerårige indsatser bl.a. festivalscenen, og til projekter med særligt fokus på talentudvikling. 8 projekter har modtaget støtte.

Museer og kulturarv

Knap halvdelen af fondens kulturstøtte går til de danske museer, der skaber relevant formidling af vores fælles kulturarv til et bredt publikum. Derudover bidrager fonden til projekter i hele landet, der sikrer bevaring af kulturarv. På det seneste bestyrelsesmøde fik flere projekter i de danske kirker støtte til orgler og bevaring af kulturværdier. 22 projekter har modtaget støtte.

Sociale Indsatser i Danmark

Fonden støtter sociale indsatser, og der bidrager til at løfte livskvaliteten for de mest udsatte voksne i Danmark. 9 projekter har senest modtaget et bidrag med særligt fokus på gadenære indsatser, rådgivning til målgrupper i en udsat position og til projekter, hvor sociale organisationer samarbejder med professionelle kunst- og kulturaktører om en social indsats.