Frederiksbergmuseerne

Museer bygger bro mellem kultur- og sundhedssektoren med nyt projekt

  • StøtteområdeKunst & Kultur
  • FokusområdeMuseer og kulturarv
  • Bevillingssum3,2 mio. kr.
  • År2024

Frederiksbermuseerne går sammen med flere museer i et nyt samarbejde mellem kultur og sundhed

Det forskningsbaserede projekt 'Fra udfordring til mulighed' skal arbejde med at styrke trivsel hos sårbare mennesker.

Projektet sigter mod at udvikle en samarbejdsmodel, der kan bygge bro mellem kultur- og sundhedssektoren, til gavn for kommuner og institutioner landet over. Modellen skal styrke trivslen hos borgere i mistrivsel gennem innovative formidlingsmetoder, der bliver afprøvet og evalueret på fem museer med Frederiksbergmuseerne som tovholder. De involverede museer er: Museum Vestsjælland, Trapholt, Frederiksborg Slot, Esbjerg Kunstmuseum og Skagens Kunstmuseer.

Museer og kulturinstitutioner landet over ønsker i stigende grad at spille en aktiv rolle i løsningen af de samfundsaktuelle trivselsudfordringer, således at kultur og sundhedsindsatser bliver en del af kulturinstitutionernes kerneopgaver og ikke blot drypvise mindre projekter. Det vil vi gerne stå i spidsen for at realisere med baggrund i vores mangeårige erfaring med indsatser på området.
Maria Gadegaard, direktør for Frederiksbergmuseerne

Frederiksbergmuseerne har over 10 års erfaring med kultur- og sundhedsindsatser. Deres fire forskellige udstillingssteder (Bakkehuset, Cisternerne, STORM og Møstings) dækker et bredt spektrum af kunstarter, hvilket giver et solidt fundament for metodeudvikling, der kan anvendes på andre museer.

Frederiksbergmuseerne har konsekvent gennem ti år arbejdet med, hvordan kunst og kultur kan fremme trivsel hos sårbare borgere, og indsatsen er gået fra at være projektbaseret til at være en væsentligt kerneopgave på museet. Vi bakker gerne op, at Frederiksbergmuseerne dermed tager et vigtigt socialt ansvar og samtidig deler deres erfaringer med andre museer og aktører til gavn for en sårbar målgruppe.
Frank Rechendorff Møller, adm. direktør i Augustinus Fonden

Om Frederiksbergmuseernes erfaring med sårbare målgrupper

01

I 2023 gennemførte Frederiksbergmuseerne et pilotprojekt rettet mod unge med psykiske sårbarheder.

02

Ved at anvende metoden Slow Looking blev det undersøgt, hvordan kunst- og kulturhistorisk formidling kan påvirke deltagerne mentalt og understøtte deres personlige bedring.

03

Resultaterne viste, at disse metoder reducerede stress og tankemylder og hjalp deltagerne med at strukturere deres dagligdag.

Frederiksbergmuseerne har arbejdet med at udforske kunstværker ved hjælp af mindfulness og slow looking for at tilbyde besøgende en mental pause med mulighed for at finde ro og fordybelse.

Projekt udbredes til hele landet

Museumsforløbene, baseret på Slow Looking og Visual Thinking Strategies, fremmer både individuelle refleksioner og fælles dialog. Metoden vil blive afprøvet og undersøgt i samarbejde med kommunale sundhedscentre og lignende organisationer. Projektet har til formål at styrke deltagernes trivsel og livsmestring.

Med støtte fra Augustinus Fonden, TrygFonden samt Susanna og Pouline Olesens Fond vil pilotprojektet nu blive udvidet til nationalt niveau, fordelt over Danmarks fem regioner.