Munkeruphus

SUPERORGANISME - en historie om bier set gennem samtidskunsten

  • StøtteområdeKunst & Kultur
  • FokusområdeBilledkunst og kunsthåndværk
  • Bevillingssum150.000 kr.
  • År2023

Udstillingssted for kunst, arkitektur og design

Kunstinstitutionen Munkeruphus sætter fokus på de store emner, og agerer samtidig dialogskaber og kulturhus i et lokalsamfund, hvor de er med til at tage ansvar, inspirere og motivere til handling og ændring af adfærd.

Udstillingen ”Superorganisme – en bi-historie” vises på Munkeruphus i 2024 og sætter fokus på biodiversitet. I Danmark kendes i dag 295 forskellige bi-arter, fordelt på 33 slægter, hvoraf 35 arter er hvepse-bier. På verdensplan er beskrevet omkring 20.000 arter.

Der udveksles erfaringer om bier på tværs af landegrænser og kulturer. Men vores historiske kendskab til bier og bi-pasning går ikke nødvendigvis i arv. Store dele af den erfaring forsvinder, værdifuld viden går tabt.

En udstilling om bier synes oplagt netop nu, hvor vi, måske mere end nogensinde, er tvunget til at stille skarpt på vores levevis og finde nye måder at leve på. Vidste vi for eksempel at biernes adfærd spejler klimaets tilstand, og at netop adfærden har ændret sig mærkbart de senere år? Måske er det fra bierne vi kan lære noget om, hvordan man omgås naturen mere ansvarligt. Det er nogle af de spørgsmål og temaer som Munkeruphus i samarbejde med digteren Morten Søndergaard, arkitekt Anna Maria Orru og udstillingskurator Annesofie Becker ønsker at arbejde med i udstillingen ”Superorganisme – en bi-historie”, som vises på Munkeruphus fra maj til oktober 2024.

Munkeruphus, som selv har bier, vil i tilknytning til udstillingen arrangere et undervisningsforløb om biodiversitet for lokale skoler.

Augustinus Fonden støtter det samlede udstillingsprogram på Munkeruphus.

Om Munkeruphus

Støtteområde

Ansøgninger til billedkunst og kunsthåndværk

Fonden støtter udstillinger af billedkunst og kunsthåndværk af høj kvalitet, som bidrager til kunstoplevelser, der skaber indsigt og indlevelse i samtidens kunstneriske udtryk.

Læs mere