Eksterne rådgivere

Augustinus Fondens sekretariat rummer specifikke faglige kompetencer inden for væsentlige dele af fondens uddelingsområder, der suppleres af ekstern rådgivning, hvor det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt.

Bestyrelsen har udpeget 20 eksterne sagkyndige rådgivere. Rådgiverne tegnes af en kreds af uafhængige eksperter, der er udpeget på baggrund af deres personlige kompetencer som uafhængige eksperter med en særlig faglig indsigt i udvalgte uddelingsområder. Rådgivningen bidrager til at give flere perspektiver og giver et oplyst og kvalificeret beslutningsgrundlag.

Rådgivningen kan være organiseret som midlertidige udvalg, som fast tilknyttede konsulenter eller som ad hoc ydelser, og den indgår i sagsforberedelsen forud for bestyrelsens beslutninger. Med afsæt i fondens ønske om transparens er der retningslinjer for rådgivernes upartiskhed og habilitet.

Musik, scenekunst og billedkunst


Jens Elvekjær

Professor, klaver, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Medlem af Trio con Brio. Solistklasse, Pianist fra Det Jyske Musikkonservatorium

Udpegningsperiode 2020-24


Pia Boysen

Chefdirigent ved Det Danske Pigekor. Kunstnerisk leder af Børnekorakademiet, Diplomuddannelse i orgel fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Udpegningsperiode 2020-2024


Nikolaj Koppel

CCO og co-founder af Podimo. Tidl. underdirektør i Tivoli og kanalredaktør i Danmarks Radio. Solistklasse, Pianist fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Udpegningsperiode 2020-2024


Michael Malmgreen

Kgl. Kapelmusicus. Lærer i violin og kammermusik ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium fra 1985

Udpegningsperiode 2020-2024


Hans Fagius

Professor i orgel (kunstspil) ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Diplomuddannelse, Organist fra Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Udpegningsperiode 2020-2024


Anne Middelboe Christensen

Dramaturg og ekstern lektor ved Københavns Universitet. Teater- og danseanmelder ved Dagbladet Information. Cand.mag. i dansk og teatervidenskab

Udpegningsperiode 2018-2025


Ulrikke Neergaard

Direktør for KØS Museum for kunst i det offentlige rum. Cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling

Udpegningsperiode 2024-2026

Kulturarv


Michael Andersen

Forsknings- og samlingschef på Nationalmuseet. Cand.mag. i middelalderarkæologi

Udpeget 2018


Ulla Kjær

Seniorforsker i kulturhistorie, billedkunst og arkitektur på Nationalmuseet. Dr.phil. i kunsthistorie

Udpeget 2018


Kulturarvsteam ved Museum Odense

Kulturarvsteam

Udpeget 2020

Forskning i kulturarv


Henrik Harnow

Direktør for Museum Odense. Ph.d. i industrihistorie

Udpegningsperiode 2021-2026


Felix Riede

Professor i forhistorisk arkæologi, Aarhus Universitet. Ph.d. (Cantab) i arkæologi

Udpegningsperiode 2021-2026


Mette Sandbye

Professor i fotografistudier, Københavns Universitet. Ph.d. i moderne kultur

Udpegningsperiode 2021-2026


Marianne Holm Pedersen

Seniorforsker, Specialsamlinger, Det Kgl. Bibliotek. Ph.d. i antropologi

Udpegningsperiode 2021-2026


Louise Nyholm Kallestrup

Professor i tidlig moderne historie, Syddansk Universitet. Ph.d. i historie

Udpegningsperiode 2024-2026

Nyreforskning


Bo Feldt-Rasmussen

Udvalgsformand 2019 + 2021 + 2023. Professor, overlæge, dr.med. Rigshospitalet og Københavns Universitet

Udpegningsperiode 2019-2024


Bente Jespersen

Udvalgsformand 2020 + 2022 + 2024. Professor, overlæge, dr.med. Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital

Udpegningsperiode 2019-2024


Anne-Lise Kamper

Overlæge, dr.med. Rigshospitalet

Udpegningsperiode 2019-2024


Henrik Birn

Professor, overlæge, dr.med. Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital

Udpegningsperiode 2019-2024


Per Svenningsen

Professor, dr.med., Ph.d., Syddansk Universitet

Udpegningsperiode 2022-2024