Om Fonden

Augustinus Fondens filantropiske virke er baseret på fondens fundats fra 1942 og på fondens mangeårige uddelinger med hovedvægt på kunst og kultur i hele Danmark.

Fondens filantropiske strategi bygger på en overbevisning om, at kunst, kultur og viden bidrager til oplevelser, refleksion og dannelse. Det griber os, beriger os og knytter os tættere sammen.

Vi bliver klogere på, hvem vi er og hvor vi kommer fra: På vores historie og identitet. Med viden om fortiden får vi et bedre fundament til at møde fremtiden og til at udvikle os som mennesker og som samfund.

Vi ønsker, at fondens arbejde styrker den kulturelle selvforståelse og identitet i en globaliseret verden og bidrager til indsigt og fordybelse i en tid med hurtige indtryk og hastige forandringer.

I Augustinus Fonden arbejder vi langsigtet baseret på en åben og nysgerrig dialog. Vi møder samarbejdspartnere og ansøgere med tillid og støtter ud fra en faglig vurdering af hvert enkelt projekts kvalitet og betydning for samfundet.

Uddelinger 2019

Fondens støtte kommer bredt ud i hele landet gennem tre hovedindsatser.

I 2019 uddelte fonden 340.718.000 kr. Se listen med de samlede uddelinger her. 

Uddelingerne fordelte sig på:

%
Kunst & Kultur
250.956.000 kr.
Se projekter
%
Viden & Uddannelse
62.720.000 kr.
Se projekter
%
Sociale indsatser
27.042.000 kr.
Se projekter
I alt 340.718.000 kr.
Filantropisk strategi
https://augustinusfonden.dk/wp-content/uploads/2020/11/m1a9376_low_beskaaret.jpg

Augustinus Fonden er en af Danmarks største kulturfonde, og vægten i det filantropiske arbejde ligger primært inden for kunst og kultur, men fonden støtter også forskning og sociale indsatser i Danmark og internationalt.

Du kan læse mere om fondens filantropiske arbejde og strategi her.

Dyk ned i fondens filantropiske strategi

Fundats

Augustinus Fonden er en erhvervsdrivende fond med to primære formål: Filantropiske aktiviteter med udgangspunkt i fondens fundats og formål samt ejer- og investeringsaktiviteter placeret i datterselskabet Chr. Augustinus Fabrikker.

 

https://augustinusfonden.dk/wp-content/uploads/2015/07/r8a9226_a_72dpi.jpg

I fondens fundats har stifter Ludvig Augustinus indskrevet fondens formål og øvrige retningslinjer for fondens virke:

Fondens formål er at virke for almenvelgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige formål.

Augustinus Fondens filantropiske strategi tager udgangspunkt i den oprindelige fundats og omsætter fundatsens overordnede formål i mere konkrete indsatsområder. Her er lagt vægt på, at de spor, som fonden fulgte i de første år efter stiftelsen i 1942, fortsat er til stede i det filantropiske arbejde – men også giver plads til nye indsatser.

Det er vigtigt for fonden at forblive relevant og aktuel i en samtidig kontekst, og vi reviderer derfor løbende vores indsats på uddelingsområderne.

Hent fundats

ÅRSSKRIFT
https://augustinusfonden.dk/wp-content/uploads/2020/03/t0a6230-as-crop-web.jpg

Augustinus Fonden sætter hvert år fokus på støttede projekter ved at udgive et årsskrift. I 2019 uddelte fonden 341 mio. kr. fordelt på 1.491 forskellige projekter.

Et særligt tema i årsskriftet for 2019 var fondens langsigtede støtte til verdenskulturarv i Danmark.

Se årsskrift 2019

Se årsskrift 2018

Se årsskrift 2017

 

Historien

Direktør Ludvig Augustinus stiftede Augustinus Fonden i 1942 som en erhvervsdrivende fond.

Ludvig Augustinus var sjette generation i en driftig erhvervsfamilie, som siden 1750 havde drevet tobaksvirksomheden, Chr. Augustinus Fabrikker, i København. Foruden tobaksfabrikation spillede kunst, kultur og klassisk musik en central rolle for familien.

Med stiftelsen af Augustinus Fonden sikrede Ludvig Augustinus stabiliteten i ejerskabet af familiens virksomhed, samtidig med han indledte støtten til almen velgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige formål.

Fondens uddelinger koncentrerede sig – dengang som i dag – om tre indsatser: Kunst & Kultur, Viden & Uddannelse og Sociale Indsatser.

I virksomheden Chr. Augustinus Fabrikker blev skabt en industriel succes med tobakken. Den foregik i en anden tid og var udtryk for stor forretningsmæssig dygtighed, og ikke mindst et dansk erhvervseventyr for en række selskaber. Fondens historie begynder med tobakken, og Augustinus Fonden havde ikke været, hvad den er i dag uden denne erhvervshistorie. En begrænset del af Augustinus Fondens indtægt stammer i dag fra tobaksvirksomhed. Det drejer sig om ca. 6 procent af de samlede indtægter.

Jubilæumsbog
https://augustinusfonden.dk/wp-content/uploads/2017/08/m1a7173-web.jpg

I 2017 fejrede Augustinus Fonden 75-års jubilæum, og i den anledning udgav fonden en jubilæumsbog, hvor vi har gravet dybt i arkiverne og er kommet tættere på historien og det fundament, som Augustinus Fonden hviler på. I bogen kan du læse om de mange bevillingsmodtagere, deres projekter og om de visioner, som fonden gennem tiden har hjulpet med at føre ud i livet.

Ønsker du at rekvirere en jubilæumsbog, er du velkommen til at rette henvendelse til fonden.

Se bogen her