Om Fonden

Augustinus Fonden er en erhvervsdrivende fond stiftet i 1942 af tobaksfabrikant Ludvig Augustinus. Fonden virker for almenvelgørende, humane, kunstneriske, videnskabelige og lignende formål. Fonden er moderfond i en større erhvervskoncern, der omfatter Chr. Augustinus Fabrikkers Aktieselskab, en række datterselskaber og associerede selskaber.

Baggrunden for Augustinus Fondens etablering strækker sig tilbage til 1750, hvor Christian Augustinus stiftede Chr. Augustinus Fabrikker og etablerede tobaksproduktion i Vestergade 5 i København. Tobaksvirksomheden udviklede sig succesfuldt og var knap 200 år senere det økonomiske grundlag for etablering af Augustinus Fonden.

Fonden yder årligt støtte til almennyttige formål for et trecifret millionbeløb.

Bestyrelsen
 • Anne Birgitte Gammeljord
  Formand
  Se CV
  Anne Birgitte Gammeljord
  Født 1956

  Formand for bestyrelsen

  Uddannelse

  Cand. jur., advokat (H)

  Særlige kompetencer

  Bestyrelses- og ledelseserfaring fra en række danske og udenlandske virksomheder og organisationer.

  Øvrige ledelseserhverv

  Medlem af bestyrelsen i Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab, CAF Invest A/S, Rungsted Sundpark A/S og Skodsborg Sundpark A/S. Medlem af bestyrelsen for Advokatsamfundets Understøttelsesfond. Direktør i Anne Birgitte Gammeljord Advokatanpartsselskab og ABG ApS.

  Medlemsperiode

  Indtrådt i bestyrelsen i 2016. Udpegningsperiode udløber i 2020.

  Uafhængighed

  Uafhængigt medlem af bestyrelsen.

   

 • Thomas
  Augustinus

  Se CV
  Thomas Augustinus
  Født 1971

  Medlem af bestyrelsen

  Uddannelse

  Cand.scient., kulturgeografi, MBA

  Særlige kompetencer

  Mere end 10 års erfaring med internationalt humanitært arbejde via ansættelser for bl.a. Danida, Mekong Kommissionen og Verdensbanken. Primære arbejdsområder har været organisationsopbygning, forvaltning af naturressourcer samt ledelse af infrastrukturprojekter.

  Øvrige ledelseserhverv

  Formand for bestyrelsen i Bryggeriet Vestfyen A/S. Medlem af bestyrelsen i Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab, CAF Invest A/S, Rungsted Sundpark A/S, Skodsborg Sundpark A/S og Augustinus Industri A/S. Direktør i Nordmarken ApS og Development Invest ApS.

  Medlemsperiode

  Indtrådt i bestyrelsen i 2014. Udpegningsperiode udløber i 2044.

  Uafhængighed

  Uafhængigt medlem af bestyrelsen.

   

 • Jørgen
  Tandrup

  Se CV
  Jørgen Tandrup
  Født 1947

  Medlem af bestyrelsen

   

  Særlige kompetencer

  Bestyrelses- og ledelseserfaring fra en lang række danske og internationale virksomheder herunder køb/salg af virksomheder, omstruktureringer, risikostyring, virksomhedsledelse, erhvervspolitiske erfaringer m.v.

  Øvrige ledelseserhverv

  Formand for bestyrelsen i Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab, CAF Invest A/S, Fritz Hansen A/S, Jeudan A/S, Kurhotel Skodsborg A/S, Scandinavian Tobacco Group A/S, Skandinavisk Holding A/S, Skandinavisk Holding II A/S, Skodsborg Sundhedscenter A/S og Tivoli A/S.

  Medlem af bestyrelsen for Rungsted Sundpark A/S og Skodsborg Sundpark A/S.

  Direktør i GFKJUS 612 APS

  Medlemsperiode

  Indtrådt i bestyrelsen i 2009. Udpegningsperiode udløber i 2019.

  Uafhængighed

  Afhængigt medlem af bestyrelsen.

Fundats
https://augustinusfonden.dk/wp-content/uploads/2015/07/r8a9226_a_72dpi.jpg

I Augustinus Fondens fundats har stifter Ludvig Augustinus indskrevet Fondens formål og øvrige retningslinjer for fondens virke. Formålet er at virke for almenvelgørende, humane, kunstneriske, videnskabelige og lignende formål. Fundatsen suppleres af Fondens uddelingspolitik og af Fondens aktive ejerskab i koncernens selskaber.

Hent fundats

Bevillingsstrategi

Augustinus Fondens overordnede formål, som det er beskrevet i Fondens fundats, er udmøntet i en bevillingsstrategi. Fondens strategi retter sig mod tre hovedområder: Kunst & Kultur, Viden & Uddannelse og Sociale initiativer.

Fordelingen af bevillinger så i 2016 sådan ud:

%
Kunst & Kultur
232.075.000 kr.
Se projekter
%
Viden & Uddannelse
48.857.000 kr.
Se projekter
%
Sociale indsatser
19.754.000 kr.
Se projekter
I alt 300.686.000 kr.
augustinus fondens direktion
 • Frank Rechendorff Møller
  Fondsdirektør
  Se CV
  Frank Rechendorff Møller
  Født 1961

  Fondsdirektør, medlem af Fondens direktion

  Uddannelse

  Cand. scient. soc.

  Særlige kompetencer

  Ledelseserfaring fra centraladministrationen samt kunst- og kultur- og uddannelsesinstitutioner herunder styringsopgaver, fusioner, strategi- og politikudvikling, lovgivning, ministerrådgivning samt udvikling og forvaltning af støtte- og udviklingsprogrammer.