Om Fonden

Augustinus Fonden er en erhvervsdrivende fond stiftet i 1942 af tobaksfabrikant Ludvig Augustinus. Ludvig Augustinus var sjette generation i en familie, som siden 1750 havde drevet tobaksvirksomhed i København. Med stiftelsen af Augustinus Fonden i 1942 sikrede han stabiliteten i ejerskabet af fabrikkerne, men indledte også støtten til almen velgørende, humane, kunstneriske og videnskabelige formål.

Fondens uddelinger koncentrerer sig i dag - såvel som i de første år efter stiftelsen - omkring tre spor: Sociale Indsatser, Kunst & Kultur og Viden & Uddannelse.

Baggrunden for Augustinus Fondens formue strækker sig tilbage til 1750, hvor Ole Augustinus grundlagde et tobaksspinderi i Frederiksborggade i København. Med tiden voksede det lille tobaksspinderi til en stor fabrik på Amager, og virksomheden blev knap 200 år efter grundlæggelsen det økonomiske grundlag for stiftelsen af Augustinus Fonden.

Augustinus Fonden er i dag moderfond i en større erhvervskoncern, der er forankret i investeringsselskabet Chr. Augustinus Fabrikker. Her har man med rødderne i tobakken en ejerandel i Scandinavian Tobacco Group og ejerandele i datterselskaber og associerede selskaber.

Fonden yder årligt støtte til almennyttige formål med et trecifret millionbeløb.

Bestyrelsen
 • Anne Birgitte Gammeljord
  Formand
  Se CV
  Anne Birgitte Gammeljord
  Født 1956

  Formand for bestyrelsen

  Uddannelse

  Cand. jur., advokat (H)

  Særlige kompetencer

  Bestyrelses- og ledelseserfaring fra en række danske og udenlandske virksomheder og organisationer.

  Øvrige ledelseserhverv

  Medlem af bestyrelsen i Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab, CAF Invest A/S, Rungsted Sundpark A/S og Skodsborg Sundpark A/S. Medlem af bestyrelsen for Advokatsamfundets Understøttelsesfond. Direktør i Anne Birgitte Gammeljord Advokatanpartsselskab og ABG ApS.

  Medlemsperiode

  Indtrådt i bestyrelsen i 2016. Udpegningsperiode udløber i 2020.

  Uafhængighed

  Uafhængigt medlem af bestyrelsen.

   

 • Thomas
  Augustinus

  Se CV
  Thomas Augustinus
  Født 1971

  Medlem af bestyrelsen

  Uddannelse

  Cand.scient., kulturgeografi, MBA

  Særlige kompetencer

  Mere end 10 års erfaring med internationalt humanitært arbejde via ansættelser for bl.a. Danida, Mekong Kommissionen og Verdensbanken. Primære arbejdsområder har været organisationsopbygning, forvaltning af naturressourcer samt ledelse af infrastrukturprojekter.

  Øvrige ledelseserhverv

  Formand for bestyrelsen i Bryggeriet Vestfyen A/S. Medlem af bestyrelsen i Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab, CAF Invest A/S, Rungsted Sundpark A/S, Skodsborg Sundpark A/S og Augustinus Industri A/S. Direktør i Nordmarken ApS og Development Invest ApS.

  Medlemsperiode

  Indtrådt i bestyrelsen i 2014. Udpegningsperiode udløber i 2044.

  Uafhængighed

  Uafhængigt medlem af bestyrelsen.

   

 • Jørgen
  Tandrup

  Se CV
  Jørgen Tandrup
  Født 1947

  Medlem af bestyrelsen

   

  Særlige kompetencer

  Bestyrelses- og ledelseserfaring fra en lang række danske og internationale virksomheder herunder køb/salg af virksomheder, omstruktureringer, risikostyring, virksomhedsledelse, erhvervspolitiske erfaringer m.v.

  Øvrige ledelseserhverv

  Formand for bestyrelsen i Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab, CAF Invest A/S, Fritz Hansen A/S, Jeudan A/S, Kurhotel Skodsborg A/S, Scandinavian Tobacco Group A/S, Skandinavisk Holding A/S, Skandinavisk Holding II A/S, Skodsborg Sundhedscenter A/S og Tivoli A/S.

  Medlem af bestyrelsen for Rungsted Sundpark A/S og Skodsborg Sundpark A/S.

  Direktør i GFKJUS 612 APS

  Medlemsperiode

  Indtrådt i bestyrelsen i 2009. Udpegningsperiode udløber i 2019.

  Uafhængighed

  Afhængigt medlem af bestyrelsen.

Fundats
https://augustinusfonden.dk/wp-content/uploads/2015/07/r8a9226_a_72dpi.jpg

I Augustinus Fondens fundats har stifter Ludvig Augustinus indskrevet Fondens formål og øvrige retningslinjer for fondens virke. Formålet er at virke for almenvelgørende, humane, kunstneriske, videnskabelige og lignende formål. Fundatsen suppleres af Fondens uddelingspolitik og af Fondens aktive ejerskab i koncernens selskaber.

Hent fundats

Bevillingsstrategi

Augustinus Fondens overordnede formål, som det er beskrevet i Fondens fundats, er udmøntet i en bevillingsstrategi. Fondens strategi retter sig mod tre hovedområder: Sociale Indsatser, Kunst & Kultur og Viden & Uddannelse.

Fordelingen af bevillinger så i 2016 sådan ud:

%
Kunst & Kultur
232.075.000 kr.
Se projekter
%
Viden & Uddannelse
48.857.000 kr.
Se projekter
%
Sociale indsatser
19.754.000 kr.
Se projekter
I alt 300.686.000 kr.
augustinus fondens direktion
 • Frank Rechendorff Møller
  Adm. direktør
  Se CV
  Frank Rechendorff Møller
  Født 1961

  Adm. direktør, medlem af Fondens direktion

  Uddannelse

  Cand. scient. soc.

  Særlige kompetencer

  Ledelseserfaring fra centraladministrationen samt kunst- og kultur- og uddannelsesinstitutioner herunder styringsopgaver, fusioner, strategi- og politikudvikling, lovgivning, ministerrådgivning samt udvikling og forvaltning af støtte- og udviklingsprogrammer.