Om Fonden

Augustinus Fondens filantropiske virke er baseret på fondens fundats fra 1942 og på fondens mangeårige uddelinger med hovedvægt på kunst og kultur i hele Danmark.

Fondens filantropiske strategi bygger på en overbevisning om, at kunst, kultur og viden bidrager til oplevelser, refleksion og dannelse. Det griber os, beriger os og knytter os tættere sammen.

Vi bliver klogere på, hvem vi er og hvor vi kommer fra: På vores historie og identitet. Med viden om fortiden får vi et bedre fundament til at møde fremtiden og til at udvikle os som mennesker og som samfund.

Vi ønsker, at fondens arbejde styrker den kulturelle selvforståelse og identitet i en globaliseret verden og bidrager til indsigt og fordybelse i en tid med hurtige indtryk og hastige forandringer.

I Augustinus Fonden arbejder vi langsigtet baseret på en åben og nysgerrig dialog. Vi møder samarbejdspartnere og ansøgere med tillid og støtter ud fra en faglig vurdering af hvert enkelt projekts kvalitet og betydning for samfundet.

Tal og fakta

Fondens støtte kommer bredt ud i hele landet gennem tre hovedindsatser.

Se listen med de samlede uddelinger 2022 her eller få et overblik her.

Uddelingerne 2022 fordeler sig på:

%
Kunst & Kultur
353.051.294 kr.
Se projekter
%
Viden & Uddannelse
69.277.640 kr.
Se projekter
%
Sociale indsatser
55.063.963 kr.
Se projekter
I alt 477.392.897 kr.
Uddelinger

Augustinus Fondens filantropiske virke er baseret på fondens mangeårige uddelinger med hovedvægt på kunst og kultur i hele Danmark. Vi arbejder langsigtet baseret på en åben og nysgerrig dialog med vores omverden.

Se en oversigt med fondens uddelinger gennem 5 år 2018-2022. 

Fonden har siden 2016 offentliggjort en oversigt med alle uddelinger for året.

Klik og se de enkelte årslister her: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 og 2016.

Filantropisk strategi
https://augustinusfonden.dk/wp-content/uploads/2020/11/m1a9376_low_beskaaret.jpg

Augustinus Fonden er en af Danmarks store kulturfonde, og vægten i det filantropiske arbejde ligger primært inden for kunst og kultur, men fonden støtter også forskning og sociale indsatser i Danmark og internationalt.

Du kan læse mere om fondens filantropiske arbejde og strategi her.

Dyk ned i fondens filantropiske strategi

Fundats

Augustinus Fonden er en erhvervsdrivende fond med to primære formål: Filantropiske aktiviteter med udgangspunkt i fondens fundats og formål samt ejer- og investeringsaktiviteter placeret i datterselskabet Chr. Augustinus Fabrikker.

https://augustinusfonden.dk/wp-content/uploads/2015/07/r8a9226_a_72dpi.jpg

I fondens fundats har stifter Ludvig Augustinus indskrevet fondens formål og øvrige retningslinjer for fondens virke:

Fondens formål er at virke for almenvelgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige formål.

Augustinus Fondens filantropiske strategi tager udgangspunkt i den oprindelige fundats og omsætter fundatsens overordnede formål i mere konkrete indsatsområder. Her er lagt vægt på, at de spor, som fonden fulgte i de første år efter stiftelsen i 1942, fortsat er til stede i det filantropiske arbejde – men også giver plads til nye indsatser.

Det er vigtigt for fonden at forblive relevant og aktuel i en samtidig kontekst, og vi reviderer derfor løbende vores indsats på uddelingsområderne.

Hent fundats

ÅRSSKRIFT
https://augustinusfonden.dk/wp-content/uploads/2023/03/m1a4211-web2023.jpg

Augustinus Fonden sætter hvert år fokus på støttede projekter ved at udgive et årsskrift. Her kan du se et udpluk af de 1.491 forskellige projekter og indsatser, som modtog støtte sidste år.

Se Årsskrift 2022

Se Årsskrift 2021

Se også fondens tidligere årsskrifter for 2020, 2019, 2018 og 2017.

Instrumentsamlingen
Strygere og flygler til talentfulde musikere

Augustinus Fonden råder over en samling af værdifulde strygeinstrumenter og flygler, som lånes ud til talentfulde musikere.

Som led i fondens arbejde for et levende musikliv på højeste niveau er det målsætningen at understøtte de særlige talenters udviklingsmuligheder og danske musikere i den absolutte internationale elite.

Det er en afgørende forudsætning for fonden, at instrumentlånerne bidrager aktivt i det danske musikliv, gennem koncerter, masterclass og konkurrencer og som inspirationskilder for yngre musikere.

Læs om historien bag samlingen her

 

Ansøgning om lån af instrumenter

For ansøgningsproces om at komme i betragtning til fondens instrumenter – læs her

Ansøgningsproces

Salg og køb af instrumenter

For køb og salg af instrumenter til fonden – se mere her

Augustinus Fondens Code of Conduct

 

Strygeinstrumenter
https://augustinusfonden.dk/wp-content/uploads/2021/03/pellegrino_brescia_1560-1-1-scaled-e1615404926542.jpg

Fonden har siden 1978 købt strygeinstrumenter, og i 2021 tæller samlingen 24 mesterinstrumenter, fordelt på 16 violiner, 2 bratscher og 6 celloer samt 6 hhv. violin- og cello-buer.

Fondens instrumentsamling består fortrinsvist af berømte, ældre italienske instrumentbyggere fra perioden 1560-1850. Det ældste instrument er en bratsch fra ca. 1560, udlånt til Asbjørn Nørgaard fra Den Danske Strygekvartet.

Flygler
https://augustinusfonden.dk/wp-content/uploads/2023/03/dsc_4200-edit_foto-julia-severinsen-scaled.jpg

Augustinus Fonden har syv flygler, Steinway & Sons, model O, der er udlånt til pianisterne Gustav Piekut, Elias Holm, Klaverskolen Gradus i Aarhus, Ramez Mhaanna, Lea Han, Jonathan Siahaan og Kristian Riisager.

Fonden ønsker at sikre talentudvikling i Danmark ved at udlåne flygler til yngre danske talenter. Dermed bidrager fonden til at bringe nye talenter i spil og hjælpe deres karriereudvikling på vej.

Historien

Direktør Ludvig Augustinus stiftede Augustinus Fonden i 1942 som en erhvervsdrivende fond.

Ludvig Augustinus var sjette generation i en driftig erhvervsfamilie, som siden 1750 havde drevet tobaksvirksomheden, Chr. Augustinus Fabrikker, i København. Foruden tobaksfabrikation spillede kunst, kultur og klassisk musik en central rolle for familien.

Med stiftelsen af Augustinus Fonden sikrede Ludvig Augustinus stabiliteten i ejerskabet af familiens virksomhed, samtidig med han indledte støtten til almen velgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige formål.

Fondens uddelinger koncentrerede sig – dengang som i dag – om tre indsatser: Kunst & Kultur, Viden & Uddannelse og Sociale Indsatser.

I virksomheden Chr. Augustinus Fabrikker blev skabt en industriel succes med tobakken. Den foregik i en anden tid og var udtryk for stor forretningsmæssig dygtighed, og ikke mindst et dansk erhvervseventyr for en række selskaber. Fondens historie begynder med tobakken, og Augustinus Fonden havde ikke været, hvad den er i dag uden denne erhvervshistorie. I dag udgør Augustinus Fondens ejerskab af Scandinavian Tobacco Group ca. 8 procent af fondens samlede aktiver.

Jubilæumsbog
https://augustinusfonden.dk/wp-content/uploads/2017/08/m1a7173-web.jpg

I 2017 fejrede Augustinus Fonden 75-års jubilæum, og i den anledning udgav fonden en jubilæumsbog, hvor vi har gravet dybt i arkiverne og er kommet tættere på historien og det fundament, som Augustinus Fonden hviler på. I bogen kan du læse om de mange bevillingsmodtagere, deres projekter og om de visioner, som fonden gennem tiden har hjulpet med at føre ud i livet.

Ønsker du at rekvirere en jubilæumsbog, er du velkommen til at rette henvendelse til fonden.

Se bogen her