Fondens historie

Fond siden 1942

Filantropi gennem mere end 80 år

Augustinus Fonden er stiftet af Ludvig Augustinus, der i 1942 indledte et langsigtet engagement i samfundet gennem filantropien. Ludvig Augustinus (1888-1947) var sjette generation i en driftig erhvervsfamilie, som siden 1750 havde drevet tobaksvirksomheden, Chr. Augustinus Fabrikker, i København. Kunst, kultur og klassisk musik spillede en central rolle for familien.

Stabilitet i en krisetid

I 1942 skabte 2. Verdenskrig og den tyske besættelse af Danmark usikre vilkår for den globale familievirksomhed med flere hundrede medarbejdere og forbindelser til hele verden.

Med stiftelsen af Augustinus Fonden skabte Ludvig Augustinus en fremtidig mulig ramme for virksomheden Chr. Augustinus Fabrikker.

Samtidig indledte fonden sin indsats med "at virke for almenvelgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige formål", som der står skrevet i fondens fundats.

Fabrik på Gl. Kongevej
Chr. Augustinus Fabrikker havde en tæt forbindelse til København med produktion og fabrikker.
Fabrik i Gullandsgade på Amager, ca. 1914

Historien om Augustinus Fonden

I anledning af fondens 75 års jubilæum i 2017 publiceredes historien om stiftelsen af Augustinus Fonden, familien og virksomheden bag fonden samt nedslag i historiske bevillinger.

Download den fulde udgivelse herunder

Over 270 års erfaring som ejer af danske virksomheder

Med virksomheden Chr. Augustinus Fabrikker blev der skabt en industriel succes, som var udtryk for stor forretningsmæssig dygtighed og et dansk erhvervseventyr for en række selskaber.

Fondens historie begynder med tobakken, og Augustinus Fonden havde ikke været, hvad den er i dag, uden denne erhvervshistorie. I dag udgør Augustinus Fondens ejerskab af Scandinavian Tobacco Group ca. 7 procent af fondens samlede aktiver.

Investeringer i en bred vifte af selskaber

Chr. Augustinus Fabrikker investerer med stort fokus på danske selskaber for derigennem at understøtte vækst, kompetencer, og arbejdspladser til gavn for det danske samfund.

Chr. Augustinus Fabrikkers portefølje rummer større ejerandele i en bred vifte af dansk virksomheder og omfatter også nye ambitiøse iværksættervirksomheder med danske rødder og internationalt udsyn.

Filantropien udvikler sig med samfundet

Den filantropiske strategi, som fonden arbejder ud fra, har afsæt i den oprindelige fundats og omsætter fundatsens overordnede formål til mere konkrete indsatsområder. De spor, som fonden fulgte i de første år, er fortsat til stede i det filantropiske arbejde, men samtidig er der også plads til nye indsatser nu og i fremtiden.

Som en fond, der møder omverdenens behov, initiativer og virkelyst, flytter vi os i takt med samfundets udvikling, og vi reviderer derfor løbende det filantropiske arbejde.