Governance

Augustinus Fonden er en erhvervsdrivende fond med to primære formål: virksomhedsdrift og støtte af almennyttige formål. For at sikre en optimal varetagelse af disse to hovedformål er de almennyttige aktiviteter placeret i selve Fonden, mens erhvervs- og investeringsaktiviteter hovedsageligt er placeret i Fondens 100 procent ejede holdingselskab: Chr. Augustinus Fabrikker Akts.

I henhold til fundatsen består Augustinus Fondens bestyrelse af tre medlemmer. To af disse bestyrelsesmedlemmer er samtidig valgt som medlemmer af bestyrelsen i Chr. Augustinus Fabrikker, hvor de suppleres af øvrige bestyrelsesmedlemmer med investerings- og erhvervskompetencer.

Den daglige ledelse af Fonden varetages af den administrerende direktør.

Denne governancestruktur sikrer en kvalificeret og kompetent ledelse af den samlede koncerns almennyttige og erhvervsmæssige aktiviteter.

Koncernoversigten kan hentes her

GOD FONDSLEDELSE

Augustinus Fonden er en erhvervsdrivende fond omfattet af erhvervsfondslovens og årsregnskabslovens bestemmelser om god fondsledelse. Fonden skal derfor redegøre for, hvordan Fonden lever op til anbefalingerne fra Komitéen for God Fondsledelse.

 

PERSONOPLYSNINGER
Behandling og opbevaring af personoplysninger

Hvilke oplysninger bruger vi?
Augustinus Fonden indsamler, registrerer og behandler følgende oplysninger om dig:
– navn
– adresse
– e-mail
– CPR-nummer
– telefonnummer
– eksamenspapirer
– CV
– referencer og udtalelser og CVR-nummer, hvis ansøger er en institution.

Derudover bliver dit bankkontonummer registreret, hvis du modtager en bevilling. Vi behandler kun dine oplysninger, hvis du giver os lov til det (samtykke).

INGEN former for personfølsomme oplysninger har relevans for vores vurdering af din ansøgning – dette omfatter: oplysninger om indvandring eller etnisk baggrund, sociale problemstillinger, sexuel, religiøs, politisk eller fagforeningsmæssig orientering. Vi opfordrer derfor til, at du IKKE inkluderer oplysninger af denne art i ansøgningen.
Augustinus Fonden er dataansvarlig og vi har tavshedspligt. Vi sikrer, at de oplysninger du har sendt til os behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvorfor skal vi bruge dine oplysninger?
Formålet med indsamlingen af oplysningerne er at kunne behandle din ansøgning sagligt, udarbejde diverse lovpligtige statistikker til Danmark Statistik, foretage lovpligtig indberetning til SKAT og Erhvervsstyrelsen samt for at kunne overholde reglerne i bogføringsloven m.m.
For lånere af vores instrumenter indsamler vi desuden oplysningerne for at kunne foretage forsvarlig forsikring af instrumentet.
Augustinus Fonden udarbejder selvstændige statistikker til brug for årsregnskab og hjemmeside. Fonden offentliggør derudover i sit årsskrift og på sin hjemmeside alle bevillinger i året bortset fra bevillinger til studierejser, der oplyses som et samlet beløb. Ligeledes udarbejder Fonden fra tid til anden forskellige publikationer til promovering og information.

Vi bruger databehandlere
Augustinus Fonden anvender en række eksterne databehandlere, som vi overfører dine persondata til. Disse er:
– Columbus A/S (bevillings- og bogholderi system)
– CloudWorkers A/S (almindelig IT og server drift)
– AdminControl AS (bestyrelsesportal)
– H.W.Woods (forsikring af musikinstrumenter)
– LLOYD´s insurance Ltd. (forsikring af musikinstrumenter)
– Microsoft Outlook (mailsystem)

Disse databehandlerene kan overføre data, som back-up, til EU samt sikre 3. lande (USA, Norge og England).
Augustinus Fonden anvender i særlige tilfælde konsulenter med særlig faglige ekspertise til vurdering af din ansøgning. Disse konsulenter har underskrevet en fortrolighedsaftale med Augustinus Fonden og sletter dine oplysninger efter endt behandling. Alle vore databehandlere har tavshedspligt.

Hvem modtager oplysninger?
Modtagerne af dine oplysninger er, udover de ovenfor nævnte databehandlere: SKAT og Erhvervsstyrelsen. Modtagerne af dine oplysningerne har samme tavshedspligt som Augustinus Fonden.

Du har følgende rettigheder
– Du har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke persondata Augustinus Fonden har om dig
– gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles
– få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger der er urigtige, vildledende eller på anden måde er behandlet i strid med lovgivningen
– kræve dine persondata slettet
– tilbagekalde dit samtykke
– klage

Kontakt hvis du har spørgsmål til hvad vi har registreret om dig
Du kan kontakte Augustinus Fonden på info@augustinusfonden.dk, hvis du har spørgsmål til de oplysninger vi opbevarer om dig, hvis du ønsker at få noget berigtiget eller hvis du vil have dine data anonymiseret. Vi behandler og besvarer alle forespørgsler inden for 30 dage.
For at kunne behandle din forespørgsel skal du oplyse os så mange som muligt af følgende oplysninger:
– dit navn (eventuelt tidligere navn – pga. ægteskab eller skilsmisse)
– CPR-nummer
– e-mail adresse der er benyttet ved ansøgning
– ansøgningsnummer
– hvad har du søgt om støtte til?
– I tekstfeltet beder vi dig skrive ”persondataforespørgsel”.