Governance

Augustinus Fonden er en erhvervsdrivende fond med to primære formål: Filantropiske aktiviteter med udgangspunkt i fondens fundats og formål samt ejer- og investeringsaktiviteter placeret i datterselskabet Chr. Augustinus Fabrikker Akts.

For at sikre en optimal varetagelse af de to hovedformål er de filantropiske aktiviteter placeret i fonden, mens ejer- og investeringsaktiviteter er placeret i det 100 procent ejede datterselskab Chr. Augustinus Fabrikker Akts.

Augustinus Fonden er en af Danmarks største kulturfonde, og vægten i det filantropiske arbejde ligger primært inden for kunst og kultur, men fonden støtter også forskning og sociale indsatser i Danmark og internationalt.

Chr. Augustinus Fabrikker investerer langsigtet i danske virksomheder og sikrer dermed et løbende afkast af fondens formue.

Augustinus Fonden arbejder derfor som samlet koncern for det danske samfund med udgangspunkt i både filantropiske uddelinger og ejer- og investeringsaktiviteter - med det langsigtede perspektiv som retning for alle aktiviteter.

Bestyrelse

I henhold til fundatsen består Augustinus Fondens bestyrelse af tre medlemmer. To af disse bestyrelsesmedlemmer er samtidig valgt som medlemmer af bestyrelsen i Chr. Augustinus Fabrikker, hvor de suppleres af øvrige bestyrelsesmedlemmer med investerings- og erhvervskompetencer.

Den daglige ledelse af fonden varetages af den administrerende direktør.

Ledelsen
Bestyrelsen
FORMAND FOR BESTYRELSEN
Anne Birgitte Gammeljord
BESTYRELSESMEDLEM
Thomas Augustinus
BESTYRELSESMEDLEM
Jørgen Tandrup
Direktionen
Adm. direktør
Frank Rechendorff Møller
SÅDAN ARBEJDER FONDEN
Dialog og faglighed

Augustinus Fonden er organiseret med en bestyrelse, direktion og et fondssekretariat. Det er fondens bestyrelse, der har det overordnede ansvar for aktiver og filantropiske aktiviteter i overensstemmelse med fondens fundats og formål. Bestyrelsen beslutter alle fondens uddelinger og varetager den overordnede ledelse. Fondens direktion og sekretariat bistår bestyrelsen i sagsforberedelsen.

Langsigtet indsats og dialog

I Augustinus Fonden arbejder vi langsigtet baseret på en åben og nysgerrig dialog med vores omverden. Vi møder samarbejdspartnere og ansøgere med tillid og støtter ud fra en faglig vurdering af hvert enkelt projekts kvalitet og betydning for samfundet.

Vi er en ansøgningsdrevet fond, der er lydhør overfor uddelingsområdernes behov.

Augustinus Fonden agerer uafhængig men indgår gerne i samarbejde med andre fonde om bidrag til større projekter.

Faglig vurdering og ekstern rådgivning

Fondens sekretariat rummer specifikke faglige kompetencer inden for væsentlige dele af fondens uddelingsområder. Vi benytter desuden ekstern sagkyndig rådgivning inden for fagområder, hvor det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Rådgiverne tegnes af en kreds af uafhængige eksperter med faglig indsigt i uddelingsområderne. Rådgivningen kan være organiseret som midlertidige udvalg, som fast tilknyttede konsulenter eller som ad hoc ydelser. Rådgivningen indgår i sagsforberedelsen forud for bestyrelsens beslutninger.

Se fondens eksterne rådgivere her

 

AUGUSTINUS FONDENS EKSTERNE RÅDGIVERE

Augustinus Fonden er organiseret med en bestyrelse, direktion og et fondssekretariat. Det er fondens bestyrelse, der har det overordnede ansvar for aktiver og filantropiske aktiviteter i overensstemmelse med fondens fundats og formål. Bestyrelsen beslutter alle fondens uddelinger og varetager den overordnede ledelse. Fondens direktion og sekretariat bistår bestyrelsen i sagsforberedelsen.

I Augustinus Fonden arbejder vi langsigtet baseret på en åben og nysgerrig dialog med vores omverden. Vi møder samarbejdspartnere og ansøgere med tillid og støtter ud fra en faglig vurdering af hvert enkelt projekts kvalitet og betydning for samfundet. Vi er en ansøgningsdrevet fond, der er lydhør overfor uddelingsområdernes behov. Fonden agerer uafhængig men indgår gerne i samarbejde med andre fonde om bidrag til større projekter.

Fondens sekretariat rummer specifikke faglige kompetencer inden for væsentlige dele af fondens uddelingsområder. Vi benytter desuden ekstern sagkyndig rådgivning inden for fagområder, hvor det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Rådgiverne tegnes af en kreds af uafhængige eksperter med faglig indsigt i uddelingsområderne. Rådgivningen kan være organiseret som midlertidige udvalg, som fast tilknyttede konsulenter eller som ad hoc ydelser. Rådgivningen indgår i sagsforberedelsen forud for bestyrelsens beslutninger.

Fonden samarbejder aktuelt med følgende rådgivere:

MUSIK OG SCENEKUNST

Jens Elvekjær

Professor, klaver, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Medlem af Trio con Brio Solistklasse, Pianist fra Det Jyske Musikkonservatorium Udpeget 2020

Pia Boysen

Chefdirigent ved Det Danske Pigekor Kunstnerisk leder af Børnekorakademiet Diplomuddannelse i orgel fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og har studeret sang og direktion Udpeget 2020

Nikolaj Koppel

CCO og founder af Podimo, tidl. underdirektør i Tivoli og kanalredaktør i Danmarks Radio Solistklasse, Pianist fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Udpeget 2020

Michael Malmgreen

Kgl. Kapelmusicus Lærer i violin og kammermusik ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium fra 1985 Rådgiver for fondens instrumentsamling siden midten af 1980’erne

Hans Fagius

Professor i orgel (kunstspil) ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Diplomuddannelse, Organist fra Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Udpeget 2019

Anne Middelboe Christensen

Dramaturg, teateranmelder og ekstern lektor ved Københavns Universitet Cand.mag. i dansk og teatervidenskab Udpeget 2018
KUNST OG KULTURARV

Michael Andersen

Forsknings- og samlingschef på Nationalmuseet Cand.mag. i middelalderarkæologi Udpeget 2018

Ulla Kjær

Seniorforsker i kulturhistorie, billedkunst og arkitektur på Nationalmuseet Dr.phil. i kunsthistorie Udpeget 2018

Jens Toftgaard

Kulturarvschef ved Odense Bys Museer Ph.d. I historie Udpeget 2020 Suppleres af et team fra Odense Bys Museer

Ulrikke Neergaard

Cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling Direktør for KØS Museum for kunst i det offentlige rum Udpeget 2019
NYREFORSKNING

Bente Jespersen

(udvalgsformand 2020) Professor, overlæge, dr.med. Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital Udpegningsperiode 2019-2021

Bo Feldt-Rasmussen

(udvalgsformand 2019) Professor, overlæge, dr.med. Rigshospitalet og Københavns Universitet Udpegningsperiode 2019-2021

Anne-Lise Kamper

Overlæge, dr.med. Rigshospitalet Udpegningsperiode 2019-2021

Henrik Birn

Professor, overlæge, dr.med. Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital Udpegningsperiode 2019-2021

Boye Jensen

Professor, forskningsleder, dr.med. Syddansk Universitet Udpegningsperiode 2019-2021

Jeppe Hagstrup Christensen

Professor, overlæge, dr.med. Aalborg Universitet og Aalborg Universitets Hospital Udpegningsperiode 2019-2021
GOD FONDSLEDELSE

Augustinus Fonden er en erhvervsdrivende fond omfattet af erhvervsfondslovens og årsregnskabslovens bestemmelser om god fondsledelse. Fonden skal derfor redegøre for, hvordan fonden lever op til anbefalingerne fra Komitéen for God Fondsledelse.