Kunst & Kultur

Bevaring af bygningsværker

  • Ansøgningsfrist1. jun. 2024 & 1. nov. 2024

Bygningsværker af national betydning der står for eftertiden

Fonden støtter bevaring af bygningsværker, som ved deres arkitektur, historie eller på anden måde har national betydning. Vores fokus er på støtte til bevaring af kulturværdier i vand- og vindmøller og på bevaring af fredede bygninger af høj national kulturarvsværdi.

Møller

Vi behandler ansøgninger på mølleområdet to gange årligt.
• Ansøgninger modtaget inden 1. juni kan forvente svar ultimo september
• Ansøgninger modtaget inden 1. november kan forvente svar primo marts

For andre projekter end møller behandler fonden løbende ansøgninger, og der kan forventes svartid på op til 4 måneder

Nøgletal 2023

33 mio. kr.

Samlede støtte til bevaring af bygningsværker i 2023

17 projekter

Antal projekter, der har modtaget støtte i 2023. Heraf 9 projekter til bevaring af møller.

7%

7% af fondens samlede støtte gik i 2023 til bevaring af bygningsværker

Hvem kan søge støtte?

Møllelaug

Fonden giver kun tilskud til møller, hvor der er etableret et møllelaug eller anden forening/organisation, der står for drift og almindeligt vedligehold af møllen. Det er desuden et krav, at der er offentlig adgang.

Ejere af fredede bygninger

Ved fredede bygningsværker, som ved deres arkitektur, historie eller på anden måde har national betydning, er det en forudsætning, at offentligheden har adgang til bygningen.

Projekteksempel

Fra historisk palæ til musikhus

Den akustiske musik får et hus i København, når det gamle palæ fra 1778 på Vesterbrogade omdannes til Musikhuset København. Den ca. 3.000 m2 fredede bygning har i årtier været en kulturel markør i byen, senest som Københavns Bymuseum fra 1956 og frem til 2015. Projektet omfatter en gennemgribende renovering og ombygning, der passer på stedets unikke karakter og særlige historie, og hvor de historiske sale skaber helt særlige forhold for koncertoplevelsen.

Foto: Julia Severinsen

Kriterier for støtte til bevaring af bygningsværker

Høj national kulturarvsværdi

Projektet skal have fokus på bevaring af fredede bygninger af høj national kulturarvsværdi ved deres arkitektur, historie eller på anden måde har national betydning.

Offentlig adgang

Det er en forudsætning for bevilling, at offentligheden har adgang til bygningsværket.

Møller: Høj national kulturarvsværdi og og udtalt behov

Fonden støtter projekter til bevaring af kulturværdier i tilknytning til vand- og vindmøller. Støtten ydes til bevaring og restaurering af møller og mølleinventar med høj national kulturarvsværdi og udtalt behov. Hvis møllen er fredet, skal restaureringsprojektet være godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen.

Hvad kan der søges om støtte til?

Det 250 år gamle Hofteater på Christiansborg Ridebane gennemgår en gennemgribende renovering, for at stedet kan opretholde og udvikle sine aktiviteter i fremtiden også. Foto: Ehrhorn-Hummerston
Samtidig med restaureringsprojektet vil Teatermuset i Hofteatret gå i gang med et omfattende udstillingsprojekt, der har til formål at løfte museets formidling og udstillingsmuligheder og skabe en samlet fysisk og formidlingsmæssig identitet, der kan styrke oplevelsen af det smukke, gamle teaterrum og de unikke historiske interiører. Foto: Ehrhorn-Hummerston
Viborg Teater ligger i en fredet bygning fra 1909. Samtidig med at teatret blev bragt tilbage til det oprindelige udtryk, fik teatret nyt inventar og faciliteter opdateret til nutidens forventninger fra publikum og ansatte.
Renoveringen af det historiske Viborg Teater har genskabt det oprindelige arkitektoniske udtryk.
Sammen med flere fonde støtter Augustinus Fonden en gennemgribende renovering af Odense Teaters historiske akse. Teatret vil blive istandsat fra hoveddørene, gennem foyerområdet og ind på Store Scene. Projektet omfatter både istandsættelse af publikumsområder og modernisering af sceneteknikken.
Det fredede Kedelhus i Carlsberg Byen bliver transformeret til Dansehallernes nye centrum for dans, koreografi og kultur. Foto: Mikkelsen Arkitekter
Kedelhuset vil danne ramme for dansens kunstneriske udfoldelse og blive et mødested for branchens professionelle i et nationalt og internationalt perspektiv. Foto: Mikkelsen Arkitekter

Verdensarvsbyen Christiansfeld

Augustinus Fonden har sammen med fonde som Realdania og A.P. Møller Fonden siden slutningen af 1990’erne haft fokus på Christiansfeld med gradvis renovering af de fredede ejendomme og landskab. Augustinus Fonden har blandt andet støttet restaurering af ejendomme i Lindegade, kirkesalen, orglet og kirkegården Gudsageren og Enkehusets Vestfløj. I 2015 blev Christiansfeld udpeget til verdenskulturarv af UNESCO’s verdensarvskomite.

Video: Ehrhorn-Hummerston