BESTYRELSESMEDLEM
Anders Colding Friis

Født i 1963

Uddannelse

Cand. Merc. fra Handelshøjskolen (CBS)

Særlige kompetencer

Bestyrelses- og ledelseserfaring fra en række danske virksomheder.

Øvrige ledelseserhverv

Næstformand i bestyrelsen i Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab og medlem af bestyrelsen i  CAF Invest A/S.

Medlem af bestyrelsen i Bang & Olufsen A/S og Goodwings ApS

Bestyrelsesformand for Officeguru og Logisnap.

Medlemsperiode

Indtrådt i bestyrelsen i 2022. Udpegningsperiode udløber i 2025.

Uafhængighed

Uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Aktiebeholdning

Beholdning af aktier i koncernselskaber ved regnskabets aflæggelse: Aktier i STG: 33.596 stk.