FORMAND FOR BESTYRELSEN
Anne Birgitte Gammeljord

Født i 1956

Uddannelse

Cand. jur., advokat (H)

Særlige kompetencer

Bestyrelses- og ledelseserfaring fra en række danske og udenlandske virksomheder og organisationer.

Øvrige ledelseserhverv

Medlem af bestyrelsen i Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab og CAF Invest A/S. Medlem af bestyrelsen Equinor Fond (formand), Karen Elise Jensens Fond, og Gerda og Hans Frederiksens Mindefond (formand). Direktør i Anne Birgitte Gammeljord Advokatanpartsselskab, der indgår i advokatfællesskabet Rovsing & Gammeljord.

Medlemsperiode

Indtrådt i bestyrelsen i 2016.
Udpegningsperiode udløber i 2023. Genudpegning fundet sted.

Uafhængighed

Uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Aktiebeholdning

Beholdning af aktier i koncernselskaber ved regnskabets aflæggelse: Aktier i Tivoli: 260 stk.