FORMAND FOR BESTYRELSEN
Anne Birgitte Gammeljord

Født i 1956

Uddannelse

Cand. jur., advokat (H)

Særlige kompetencer

Bestyrelses- og ledelseserfaring fra en række danske og udenlandske virksomheder og organisationer.

Øvrige ledelseserhverv

Medlem af bestyrelsen i Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab, CAF Invest A/S. Medlem af bestyrelsen for Advokatsamfundets Understøttelsesfond. Direktør i Anne Birgitte Gammeljord Advokat anpartsselskab og ABG ApS.

Medlemsperiode

Indtrådt i bestyrelsen i 2016. Genudpeget i 2020.
Udpegningsperiode udløber i 2023.

Uafhængighed

Uafhængigt medlem af bestyrelsen.