BESTYRELSESMEDLEM
Jørgen Tandrup

Født i 1947

Særlige kompetencer

Bestyrelses- og ledelseserfaring fra en lang række danske og internationale virksomheder herunder køb/salg af virksomheder, omstruktureringer, risikostyring, virksomhedsledelse, erhvervspolitiske erfaringer m.v.

Øvrige ledelseserhverv

Formand for CAF Invest A/S

Medlem af bestyrelsen for Rungsted Sundpark A/S og Skodsborg Sundpark A/S

Direktør i GFKJUS 612 APS

Medlemsperiode

Indtrådt i bestyrelsen i 2009. Udpegningsperiode udløber i 2021.

Uafhængighed

Uafhængigt medlem af bestyrelsen.