BESTYRELSESMEDLEM
Thomas Augustinus

Født i 1971

Uddannelse

Cand.scient., kulturgeografi, MBA

Særlige kompetencer

Mere end 10 års erfaring med internationalt humanitært arbejde via ansættelser for bl.a. Danida, Mekong Kommissionen og Verdensbanken. Primære arbejdsområder har været organisationsopbygning, forvaltning af naturressourcer samt ledelse af infrastrukturprojekter.

Øvrige ledelseserhverv

Medlem af bestyrelsen i Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab og CAF Invest A/S.

Direktør i Nordmarken ApS og medarbejder i Access2innovation.

Næstformand i bestyrelsen for CARE Danmark og medlem af bestyrelsen for Det Kongelige Danske Geografiske Selskab.

Medlemsperiode

Indtrådt i bestyrelsen i 2014. Udpegningsperiode udløber i 2044.

Uafhængighed

Afhængigt medlem af bestyrelsen.

Aktiebeholdning

Beholdning af aktier i koncernselskaber ved regnskabets aflæggelse: Aktier i STG: 3.500 stk.