BESTYRELSESMEDLEM
Thomas Augustinus

Født i 1971

Uddannelse

Cand.scient., kulturgeografi, MBA

Særlige kompetencer

Mere end 10 års erfaring med internationalt humanitært arbejde via ansættelser for bl.a. Danida, Mekong Kommissionen og Verdensbanken. Primære arbejdsområder har været organisationsopbygning, forvaltning af naturressourcer samt ledelse af infrastrukturprojekter.

Øvrige ledelseserhverv

Medlem af bestyrelsen i Bryggeriet Vestfyen A/S. Medlem af bestyrelsen i Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab, CAF Invest A/S og Augustinus Industri A/S. Direktør i Nordmarken ApS.

Næstformand i bestyrelsen for CARE Danmark.

Medlem af bestyrelsen for Det Kongelige Danske Geografiske Selskab.

Medlemsperiode

Indtrådt i bestyrelsen i 2014. Udpegningsperiode udløber i 2044.

Uafhængighed

Uafhængigt medlem af bestyrelsen.