Aktuelt

Ansøgningsopslag: Forskning i nyresygdomme 2024

  • Dato27. feb. 2024

Augustinus Fonden inviterer ansøgere til puljen for forskning i nyresygdomme for sidste gang

Fonden har i perioden 2019-2024 afsat 20 mio. kr. årligt til forskning i nyresygdomme. Årets ansøgningsrunde bliver dermed det sidste åbne call for forskning i nyresygdomme hos Augustinus Fonden.

Fonden har de sidste fem år uddelt 100 mio. kr. fordelt på 80 bevillinger til 71 lovende forskningsprojekter. De sidste 20 mio. kr., der er afsat, uddeles i 2024, hvorefter støtten udfases. For at sikre en god afvikling af støtten til nyreforskningsområdet har fonden afsat op til 30 mio. kr. i udfasningsmidler, der i 2025-2026 kan uddeles til projekter, der allerede er igangsat med midler fra nyreforskningspuljen, men som kan have brug for supplerende midler til at afslutte forskningen. Kriterier for uddelinger i 2025-2026 vil blive offentliggjort i foråret det respektive ansøgningsår.

Augustinus Fondens nyreforskningsprogram blev igangsat i 2019 som et led i at fokusere fondens hidtidige mere spredte forskningsstøtte i en fokuseret indsats.

Vi har i de seneste fem år set stor værdi af indsatsen, idet puljen har bidraget til at sætte fokus på et underprioriteret forskningsområde og igangsætte nye danske forskningsprojekter. Puljen har blandt andet også fungeret som katalysator for yderligere finansiering fra andre kilder. Ikke mindst har forskningsstøtten fungeret som et løft af kvalitet og gennemslagskraft for de enkelte forskere. Augustinus Fondens filantropi er dynamisk og udvikler sig løbende. Det betyder, at vi på nogle områder har valgt at prioritere anderledes, hvilket gør sig gældende for nyreforskningen.
Frank Rechendorff Møller, adm. direktør i Augustinus Fonden

Støtteområde

Ansøgningsopslag 2024

Årets ansøgningsopslag er offentliggjort og ansøgningsskemaet åbner fredag d. 15. marts. Ansøgningsfristen for ansøgninger til forskning i nyresygdomme er fredag d. 14. juni 2024 kl. 12.00. Find mere information om ansøgningsproces, forskningsfelter, vejledning og eksempler på støtte projekter.

Læs mere

Fakta: Ansøgningsopslag 2024

Åbning

Fredag d. 15. marts 2024. Find ansøgningsopslaget på hjemmesiden under Søg støtte.

Ansøgningsfrist

Fredag d. 14. juni 2024 kl. 12. Ansøgninger indsendes via den digitale ansøgningsportal.

Behandlingstid

Ansøgere kan forvente svar i 4. kvartal af 2024. Fonden forventer at uddele 20 mio. kr. til nyreforskningsprojekter i 2024.

Fokus i forskningsprogrammet

Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte fonden

Lotte Bak Sørensen

Seniorrådgiver


Sociale indsatserAkut nødhjælpNyreforskning