Aktuelt

Bevaring af kulturværdier i kirker - nye uddelinger fra fonden

  • Dato24. maj 2023

På det seneste bestyrelsesmøde blev samlet uddelt 33 mio. kr. inden for kunst, kultur og sociale indsatser til 35 projekter, der fordeler sig bredt inden for fondens støtteområder

Augustinus Fonden bidrager hvert år til bevarings- og restaureringsprojekter i kirker i hele landet, og på det seneste bestyrelsesmøde har fonden støttet 9 forskellige kirkeprojekter.

I kirker over hele landet findes kulturværdier af stor historisk betydning. Kirkerne udgør en vigtig del af vores kulturarv og danner rammen om livets store mærkedage. Fonden støtter primært restaurering af kalkmalerier og historisk inventar, som vurderes at have høj national kulturarvsværdi og ikke mindst stort behov. Derudover støttes renovering af historiske orgler, der understøtter et levende musikliv i kirken.

Et af de senest støttede kirkeprojekter ligger dog ikke i Danmark, men i Kristianstad i Sverige. Kristianstad blev grundlagt i 1614 af den danske kong Christian IV (1577-1648), og kort efter igangsatte Christian IV byggeriet af en storslået katedral. Den berømte orgelmester Johan Lorentz (1580-1650) blev samtidig bestilt til at skabe et lige så storslået orgel til kirkerummet.

I dag, næsten 400 år efter at orglet blev færdiggjort, står Kristianstad Kirke overfor en omfattende istandsættelse og rekonstruktion af orglet. Det er et visionært projekt, som er af stor historisk og musikhistorisk værdi, der f.eks. vil give indsigt i det særlige instrument, som datidens store renæssance- og barokkomponister skrev musik til. Projektet involverer internationale orgeleksperter og vil give nye perspektiver for orgelbyggere og organister.

Projektet støttes med 2 mio. kr. og finansieres i samarbejde med andre parter.

Derudover har følgende kirker fået støtte:

  • Nørlem Kirke har modtaget 1 mio. kr. til restaurering af kalkmalerier og historisk inventar.
  • Vorgod Kirke modtager 400.000 kr. til restaurering af historisk inventar.
  • Rejsby Kirke får 200.000 kr. til restaurering af kalkmalerier og historisk inventar.
  • Astrup Kirke modtager 300.000 kr. til restaurering af en altertavle.
  • Nørre Jernløse Kirke modtager 700.000 kr. til istandsættelse af bevaringsværdige kalkmalerier.
  • Randbøl Kirke modtager 400.000 kr. til restaurering af historisk inventar.
  • Sdr. Lem Kirke får 500.000 kr. til restaurering af kalkmalerier og historisk inventar.
  • Sdr. Resen Kirker modtager 600.000 kr. til et nyt orgel.

På mødet blev samlet uddelt 33 mio. kr. inden for kunst, kultur og sociale indsatser til 35 projekter, der fordeler sig bredt inden for fondens støtteområder.

Billedtekst: Trefoldighedskirken i Kristianstad i Sverige har fået støtte til restaurering og rekonstruktion af et storslået orgel bygget af en dansk orgelmester i 1600-tallet. Foto: Sven Alfredsson

Museer, Kunst og Kulturarv – erhvervelser, formidling og udvikling

Musik – et levende musikliv i hele landet

Sociale indsatser