Aktuelt

Biodiversitetscenter til Zoologisk Have

  • Dato21. maj 2024

Zoologisk Have i København kan gå i gang med et vigtigt arbejde for natur og truede arter

Et nyt biodiversitetscenter skal være centrum for alle de aktiviteter omkring biodiversitet og beskyttelse af truede arter, som Zoo er involveret i.

ZOO arbejder for at fremme naturbevarelse gennem inspiration og opdagelser i Zoologisk Have København. Samtidig bidrager Zoo aktivt i det internationale arbejde med at bevare dyrearter og naturområder. Med et nyt biodiversitetshus kan Zoo fortsætte med at øge interessen og forståelse af naturen og dens mangfoldighed.

ZOO har gennem årtier arbejdet for at beskytte truede dyr og deres naturlige levesteder i udlandet og herhjemme. Igennem de senere år har vi intensiveret arbejdet med en række danske projekter, hvor vi med stor succes opdrætter truede danske insekter og padder og sætter dem tilbage i genoprettede naturområder. Internationalt har vi feltprojekter på seks kontinenter, som er en væsentlig del af ZOOs arbejde for at redde truede arter og formidle om den globale biodiversitetskrise. Så vi er allerede en vigtig aktør, og kan nu få en endnu større stemme. Dertil kommer, at det rent praktisk bliver muligt at invitere vores gæster ind og se vores arbejde bag kulissen.
Pernille Mehl, adm.dir i ZOO

Gylden løveabe

Bedre fysiske rammer for dyrlæger og forskere

Med en dyrebestand på mere end 4000 dyr - og dermed ansvaret for nogle af Jordens mest truede arter, har ZOOs dyrlæger en afgørende opgave i at sikre dyrenes sundhed. Rammerne i den nuværende dyreklinik fra 1984 er utidssvarende. Det nye biodiversitetscenter vil dermed bidrage til at sikre dyrlæger og forskeres arbejde med udvikling af nye teknikker til bedøvelse samt indenfor zoomedicinsk og genetisk forskning.

Samtidig vil publikum få bedre mulighed for at følge med live. Udover indkig til forskning, laboratorier og dyreklinik, vil ZOOs gæster kunne følge med i arbejdet i felten i Grønland, Sydafrika, Brasilien og andre steder gennem en videoinstallation.

Baggrund for støtte

Augustinus Fonden bidrager til formidlings- og videnspædagogiske centre i hele landet, der giver viden og indsigt i natur, historie og videnskab for et bredt publikum. Fokus er på centre af national betydning, der varetager faglige formidlingsopgaver og skaber interesse gennem aktiviteter og oplevelser.

Fonden har løbende støtte anlæg- og formidlingsprojekter i de danske statslige zoologiske anlæg. Med det nye biodiversitetscenter kan Zoologisk Have øge den faglige formidling og publikums engagement i forståelsen af verdens biodiversitet.

Nyt biodiversitetscenter

01

Augustinus Fonden støtter projektet med 20 mio. kr.

02

Biodiversitetcenter ZOO er tegnet af Arkitektfirmaet CCO. Byggeriet forventes igangsat: primo 2025 og forventes færdigt: ultimo 2026.

03

Flere fonde og private aktører bidrager til projektet: Skovejer Carsten Følsgaard, Novo Nordisk Fonden, Augustinus Fonden, Alfred Benzons Fond, Knud Højgaards Fond, Beckett Fonden, Skibsreder Per Henriksens Fond, Louis Petersens Legat og William Demant Fonden.