Aktuelt

Digitalisering af vores fælles kulturarv - nye uddelinger

  • Dato29. jun. 2023

På et bestyrelsesmøde i juni blev der uddelt i alt 65,7 mio. kr. fordelt på 26 forskellige projekter inden for fondens støtte til kunst, kulturarv, musik og sociale indsatser.

To markante digitaliseringsprojekter med fokus på kulturarv ved Rigsarkivet og Syddansk Universiteter er blandt de seneste støttede projekter i Augustinus Fonden.

Kirkebøger – et vidnesbyrd om store og små begivenheder i livet

Med en bevilling på 5,5 mio. kr. får Rigsarkivet nu mulighed for at begynde arbejdet med en fuld digitalisering af de ældste kirkebøger i Danmark. Det sker ved hjælp af den nyeste teknologi på området, som gennem kunstig intelligens og maskinlæring kan digitalisere og transskribere de op mod 400 år gamle kirkebøger.

Kirkebøgerne er nedskrevet i perioden fra ca. 1570 og op til begyndelsen af 1800-tallet. Bøgerne udgør en af de vigtigste kilder til begivenheder i alle borgeres liv, og man kan dykke ned i information om fødsler, dåb, konfirmationer, vielser og begravelser i de enkelte sogne.

Der er et stærkt demokratisk og forskningsmæssigt potentiale i at tilgængeliggøre bøgerne for en bred kreds af borgere, der interesserer sig for deres fortid, men også for forskningsmiljøer, der her får adgang til et omfattende kildemateriale.

Tilgængeliggørelsen af historisk data gennem digitalisering sikrer den direkte vej til de kilder, som danner rammen for historien om vores samfund, og er centralt for forståelsen af vores moderne demokrati.

Arkæologiske skeletter bidrager til forskning

På Syddansk Universitet i Odense rummer den antropologiske afdeling, ABDOU, knoglerester fra mere end 16.000 arkæologiske skeletter. Skeletterne i samlingen er primært dateret til vikingetiden og frem til starten af 1800-tallet.

Samlingen er en af to statslige skeletsamlinger i Danmark, og her opbevares skeletmateriale for museerne i Jylland og på Fyn. Skeletterne benyttes til undervisning, formidling og ikke mindst forskning. Skeletsamlingen er unik kulturarv i form af en demografisk og biologisk databank, hvor forskere kan hente vigtig viden om bl.a. dødsårsager, dødelighedsmønstre, epidemier og kost til brug i både national og international forskningssammenhæng.

Projektet, der her støttes, skal skabe et fundament for at udbrede og styrke den viden og forskning i vores kulturarv, der med skeletterne kan fortælles gennem de direkte levn af de fortidige mennesker. Med en bevilling kan Syddansk Universitet begynde arbejdet med at sikre overblik over samlingens indhold og tilgængeliggøre materialet, hvilket gøres gennem udvikling af en database, en basisregistrering af skeletmaterialet og en systematisk forskning i materialet.

Syddansk Universitet modtager 3 mio. kr. Aage og Johanne Louis-Hansens Fond støtter ligeledes projektet.

Museer, Kunst og Kulturarv

Det er vigtigt at bevare og udvikle en levende kulturarv gennem støtte til museer og deres samlinger. Knap halvdelen af fondens kulturstøtte går til de danske museer, der hver dag arbejder for at løfte relevant formidling om vores fælles kulturarv til et bredt publikum.

15 projekter har senest modtaget støtte.

Musik

Gennem uddelingerne ønsker fonden at bidrage til et levende musikliv i hele landet. 7 musikprojekter har senest modtaget støtte.

Sociale Indsatser i Danmark

Fonden støtter sociale indsatser i Danmark, og det er ønsket , at indsatserne bidrager til at løfte livskvaliteten for de mest udsatte i Danmark. Senest har 2 projekter modtaget et bidrag.