Aktuelt

Humanitær hjælp til katastrofeområder – nye uddelinger fra fonden

  • Dato9. mar. 2023

På det første bestyrelsesmøde i 2023 blev der uddelt 44 mio. kr. inden for kunst, kultur og sociale indsatser til 38 projekter

I en tid med stigende humanitære behov uddeler Augustinus Fonden 10 mio. kr. til nødhjælpsarbejde i Tyrkiet/Syrien, Ukraine, Pakistan, Somalia og Etiopien.

Fonden har støttet 6 forskellige organisationers arbejde med international humanitær nødhjælp.

  • UNICEF Danmark: 2,5 mio. kr. til akut arbejde med beskyttelse af børnene i Pakistan som følge af oversvømmelserne. De historiske oversvømmelser i 2022 påvirkede 33 millioner mennesker, hvoraf 1.739 mistede livet, og mere end 2,2 millioner huse blev beskadiget eller ødelagt. Omkring 8 millioner mennesker blev fordrevet, hvoraf omkring 5 millioner stadig er udsat eller bor tæt på oversvømmede områder, og der er fortsat behov for hjælp i 2023.
  • Læger uden Grænser: 2,5 mio. kr. til det medicinske katastrofeberedskab i de jordskælvsramte områder i Tyrkiet og Syrien og dermed hjælp til tusindvis af mennesker ramt af katastrofen.
  • CARE Danmark: 2 mio. kr. til akut humanitær bistand til jordskælvsramte i Syrien i form af mad og vand, kontanter, varmeapparater, små nødkøkkener og livsvigtige nonfood artikler.
  • Folkekirkens Nødhjælp: 1 mio. kr. til akut humanitær bistand til civilbefolkningen i Ukraine – sikring af varmt tøj, husly og mad til mennesker på flugt.
  • SOS Børnebyerne: 1 mio. kr. til ernærings- og sundhedsstøtte til kvinder og børn, der er ramt af fødevarekrisen i Somalia. Somalia oplever lige nu den værste tørke i 40 år. Manglen på regn får høsten til at slå fejl, og millioner af familier har mistet deres levebrød.
  • ADRA Danmark: 1 mio. kr. til akut livreddende hjælp til familier i Etiopien, som sulter efter længerevarende tørke på Afrikas Horn. Etiopien ligger højt på listen over verdens fattigste lande, som skyldes dels tidligere perioder med politisk ustabilitet, krig, konflikter, store interne og eksterne flygtningestrømme, dels klimaudfordringer.

I 2022 har fonden haft en øget opmærksomhed rettet mod de internationale globale kriser og uddelte 26 mio. kr. til akutte humanitære indsatser fordelt på 9 organisationers arbejde i flere forskellige lande.

Også i 2023 fortsætter behovet for ekstra støtte til akutte formål til verdens brændpunkter. Derfor støtter fonden de seks organisationer, der på forskellig vis løfter en vigtig opgave med at sikre, at hjælpen når ud til sårbare og udsatte befolkningsgrupper, som er hårdt ramt af væbnede konflikter og/eller naturkatastrofer.

På mødet blev samlet uddelt 44 mio. kr. inden for kunst, kultur og sociale indsatser til 38 projekter, der fordeler sig bredt i hele landet.

Foto: © UNICEF/UN0696498/Zaidi, oversvømmelse af landsbyområde i 2022

Museer, Kunst og Kulturarv – erhvervelser, formidling og udvikling

Scenekunst – dans, musikdramatik og teater

Musik – et levende musikliv i hele landet

Billedkunst og kunsthåndværk – indsigt og indlevelse i samtidskunsten

Sociale indsatser i Danmark