Aktuelt

Klassisk musik til nye publikumsgrupper - nye uddelinger

  • Dato7. dec. 2023

På årets sidste bestyrelsesmøde i december blev der uddelt knap 25 mio. kr. til 32 forskellige projekter inden for kunst, kulturarv, musik og sociale indsatser

Esbjerg Ensemble og Copenhagen Opera Festival har fået et bidrag til at sætte skub på arbejdet med at skabe relevante musiktilbud til et bredt publikum.

Esbjerg Ensemble er et landsdelsensemble, der spiller en vigtig rolle for det regionale kulturtilbud i Sydvestjylland. Ensemblet deltager aktivt i publikumsudviklingsprojektet TUTTI, støttet af Augustinus Fonden, hvor de udforsker og anvender nye værktøjer for at bygge bro til publikum, andre kulturaktører og erhvervslivet i området. Med en bevilling på 400.000 kr. til strategisk udvikling kan ensemblet forsætte arbejdet med en positionering som en aktiv og central spiller i publikumsudviklingen i Danmarks femtestørste by.

Copenhagen Opera Festival er Danmarks største operafestival, der på strategisk og nytænkende vis bryder med operaens traditionelle formater i indhold og form. Festivalen udgør en vigtig primus motor for operaens udvikling i Danmark, og kan med en bevilling på 2,1 mio. kr. i 2024-2026 forsætte arbejdet med at skabe store kunstneriske oplevelser til et større publikum.

Foto: Esbjerg Ensemble

De øvrige støttede projekter:

Musik og Scenekunst – levende musik, dans og scenekunst i hele landet

Billedkunst og kunsthåndværk – indsigt og indlevelse i samtidskunsten

Museer, Kunst og Kulturarv – erhvervelser, formidling og udvikling

Sociale Indsatser