Aktuelt

Nøgletal 2023

  • Dato5. mar. 2024

Tal og fakta om årets uddelinger

Augustinus Fonden har i 2023 bidraget til at realisere 790 forskellige projekter i hele landet. Dertil kommer 886 legater til internationale studieophold. I alt 1.676 uddelinger.

Der er uddelt 492 mio. kr. inden for fondens støtte til kunst, kultur, forskning samt sociale og humanitære indsatser. De samlede uddelinger er øget med 44% gennem de seneste fem år.

Augustinus Fonden arbejder for at udvikle og udbrede et levende kunst- og kulturliv i hele landet inden for museer, kulturarv, forskning scenekunst, billedkunst og musik samt at støtte de mest udsatte mennesker i Danmark og internationalt gennem sociale og humanitære indsatser.

Uddelingerne i 2023 er særligt kendetegnet af et løft til kulturarven i hele landet.

  • Fonden har fortsat et stort engagement i museumssektoren med støtte til markante udviklingsprojekter og til digitaliseringsprojekter, hvor teknologi giver nye muligheder for at udforske kulturarven.
  • På forskningsområdet er uddelt 30 mio. kr. til projekter inden for forskning i kulturarv, og fonden har på baggrund af stor efterspørgsel øget puljen til 40 mio. kr. i perioden 2024-2026.
  • Af konkrete projekter kan fremhæves det digitale opslagsværk Lex.dk, som har fået støtte til at styrke kendskabet og brugen af platformen, der spiller en vigtig rolle for almen oplysning og forskningsformidling.

Det område, som har oplevet det største løft i 2023, er internationale humanitære indsatser, hvor fonden har afsat en flerårig pulje til akut nødhjælpsarbejde. Fem danske humanitære organisationer modtog samlet 75 mio. kr. til en treårig rammeaftale, hvor der uddeles 25 mio. kr. årligt i perioden 2024-2026.

Vi udgiver hvert år en komplet liste med alle støttede projekter fra 2023. Se listen her eller læs om konkrete eksempler i Årsskrift 2023