Forskning i kulturarv
Ansøgningsopslag: Forskning i kulturarv 2022
Forskning i kulturarv
2022
Bevillingssum: Afsat 30 mio. kr. (90 mio. kr. i 2021-2023)

Kulturarv står som et kerneområde for Augustinus Fonden og nu inviteres landets universiteter, museer og øvrige forskningsinstitutioner til at søge midler til Forskning i Kulturarv. I 2022 uddeler fonden 30 mio. kr. til forskningsprojekter, der bidrager til bevaring, formidling og forståelse af vores fælles kulturarv.

Augustinus Fonden ønsker at gøre en forskel for forskning i kulturarv i Danmark og for samarbejdet mellem forskningsinstitutionerne. Derfor prioriteres 90 mio. kr. i årene 2021-2023 til at øge indsatsen for forskning i kulturarv; 30 mio. kr. uddeles i 2022.

”Forståelsen af vores fortid er vigtig for samtalen om vores nutid. Gennem vigtige humanistiske forskningsprojekter opnår vi en dybere forståelse af vores arv, historie og identitet. Puljen bidrager til at iværksætte et stort antal vigtige forskningsprojekter på tværs af landets universiteter, museer og øvrige forskningsinstitutioner. Vi glæder os til at dykke ned i nye spændende ansøgninger, siger Frank Rechendorff Møller, adm. direktør i Augustinus Fonden.

Ansøgningsproces

Årets ansøgningsrunde er nu lukket. Puljen var åben for  ansøgninger i perioden 1. februar 2022 – 16. maj 2022 kl. 12.00.

Puljen forventes at åbne igen i første kvartal 2023.

Fonden støtter inden for forskningsområderne:

  • Kulturhistorie i bredeste forstand
  • Arkæologi
  • Musik (især klassisk musik og opera)
  • Scenekunst (især dans og musikdramatik)
  • Billedkunst
  • Litteratur
  • Klassiske sprog samt sprog fra den oprindelige nordiske sprogkreds, når forskningen bidrager til forståelse af kulturarv.

 

Fonden ser positivt på ansøgninger, der involverer flere samarbejdspartnere, har fokus på tværgående samarbejder mellem forskningsinstitutioner som f.eks. museer og universiteter, samt projekter der fremmer institutionaliseringen af dansk forskning.

Derudover er det vigtigt, at forskningsprojekterne har et højt kvalitetsniveau og en klar formidlingsprofil. Ikke mindst skal indholdet være centralt forankret i institutionens forskningsstrategi.

Gode erfaringer fra første runde

Augustinus Fonden opslog puljen til Forskning i Kulturarv for første gang i 2021, og modtog et stort antal højt kvalificerede ansøgninger fra et bredt og levende forskningsmiljø.

30 mio. kr. blev fordelt på 18 meget forskellige forskningsprojekter efter en grundig faglig vurdering og prioritering.

”Erfaringerne fra 2021 viser os, at der findes et engageret forskningsfelt på området, der rummer stort potentiale for spændende og relevant forskning. Vi forventer igen at modtage et stort antal ansøgninger i årets runde,” siger Frank Rechendorff Møller, adm. direktør i Augustinus Fonden.

 

Læs ansøgningsopslag 2022

Læs vejledning til ansøgninger om forskning i kulturarv

Du kan se, hvilke projekter, der modtog støtte i 2021 her

 

Billede: Statens Naturhistoriske Museum

Fakta om Augustinus Fondens støtte til forskning i kulturarv

Indsats for forskning i kulturarv

Gennem årtier har vi set værdien af fondens støtte til kulturarv. Det er baggrunden for, at fonden i årene 2021-2023 har afsat 90 mio. kr., der fordeles med 30 mio. kr. pr. år.

Ansøgningspuljen for 2022 var åben for ansøgninger i perioden 1. februar 2022 – 16. maj 2022 kl. 12.

Ansøgere kan forvente svar i løbet af 4. kvartal.

Den nye forskningsstrategi fokuserer på opbygning af viden inden for centrale områder som arkæologi, kulturhistorie, musik, scenekunst, billedkunst og litteratur. Desuden sigtes der mod klassiske sprog samt sprog fra den oprindelige nordiske sprogkreds, som kan bidrage til forståelsen af dansk kulturarv.

Fonden har tilknyttet et udvalg af eksterne rådgivere, der foretager en grundig faglig bedømmelse af ansøgningerne.