Kunst & Kultur
Tasmanien i Zoo
Københavns Zoo
Bevillingsår: 2014
Bevillingssum: 9 mio. kr.

Zoologisk Have i Købehavn har i 2015 færdiggjort et spændende anlæg, der inviterer havens gæster helt tæt på en række af de dyr, der lever på det australske kontinent.

Foto: Ehrhorn Hummerston

Array

I 2005 modtog kronprinsparret og dermed Zoologisk Have fire tasmanske pungdjævle fra den tasmanske regering. For første gang i mange år var det muligt at opleve de spektakulære dyr uden for det australske kontinent.

I 2013 kom det første kuld unger, og det var i sig selv noget af en sensation, for det var aldrig før dokumenteret, at de truede dyr havde ynglet uden for Australien. Siden har dyrene ynglet flittigt, og det gjorde pladsen trang i deres anlæg, hvilket affødte ideen om at etablere en helt ny type anlæg i Københavns Zoo.

Tæt på dyrene
Det nye anlæg skulle give gæsterne mulighed for at komme helt tæt på dyrene. Derfor udtænkte man etableringen af et gennemgangsanlæg, der ikke bare skulle huse de tasmanske djævle, men også andre dyr fra det australske kontinent: vombat, grå kæmpekænguru og Bennett’s wallaby.

Zoo løb dog ind i et problem, for de tasmanske djævles temperament er ikke foreneligt med at have mennesker i umiddelbar nærhed. I stedet anlagde man en træbro over deres del af anlægget og satte glasruder i djævlenes huler. På den måde kan gæsterne også her komme helt tæt på de spektakulære dyr.