Viden & Uddannelse
Internationale studieophold
Internationale studieophold
Løbende bevillinger
Bevillingssum: 12,3 mio. kr. i 2022

Fonden bidrager til ny viden ved at sende unge, dygtige studerende fra landets universiteter og kunstneriske uddannelser ud i verden med økonomisk støtte. På denne måde har de mulighed for både at blive klogere på deres fag og på dem selv.

FORDELING PÅ 650 STUDERENDE I 2022

Uddannelsesniveau under ophold

 • Kandidatstuderende, 60%
 • Ph.d.-studerende, 33%
 • Musikstuderende, 3%
 • Kunststuderende, 3%

Fagområde

 • Samfundsvidenskab, 42%
 • Natur- og teknisk videnskab, 27%
 • Humaniora, 12%
 • Sundhedsvidenskab, 11%
 • Kunstneriske studier, 8%

Kontinentfordeling

 • Europa, 53%
 • Nordamerika, 32%
 • Australien/NZ, 10%
 • Asien, 3%
 • Afrika, 1%
 • Sydamerika, 1%

Fonden støtter hvert år hundredvis af danske studerendes praktik, studierejser og forskningsophold ude i verden. Studierejser er det område, hvor fonden modtager flest ansøgninger.

Fonden støtter dygtige og engagerede studerende, der har opnået en kandidatgrad eller tilsvarende. Studerende, som har afsluttet deres bacheloruddannelse eller tilsvarende med et særdeles godt resultat, kan også modtage støtte.

Fonden yder derudover særligt støtte til yngre, dygtige musikere og musikstuderende, der ønsker at tage på studierejse i udlandet.

Det er vigtigt for fonden at bakke op om studerende, der ønsker at dygtiggøre sig i udlandet under deres uddannelse. På denne måde er fonden med til at kvalificere Danmarks fremtidige arbejds- samt forskningskraft.

Derudover har udlandsrejser også stor dannende effekt for de studerende. I de afrapporteringer, som fonden modtager, fremhæves opholdene som både udviklende og skelsættende for den individuelle studerende.

Bevillingerne i 2022 fordeler sig således på tværs af køn og uddannelsesniveau:

Uddannelsesniveau under opholdet Kvinder % Mænd %
Kandidatstuderende 32% 32%
Kunststuderende 1% 1%
Ph.d.-studerende 14% 19%
Efteruddannelse/andre 1% 1%


KLIK HER FOR AT LÆSE MERE OM, HVORDAN DU SØGER OM STØTTE TIL STUDIEOPHOLD