Dansk Erhverv

Børsbygningen i København

  • StøtteområdeKunst & Kultur
  • FokusområdeBevaring af bygningsværker
  • Bevillingssum25 mio. kr.
  • År2021

Christian d. 4’s Børs i København

Børsen er med sin arkitektur og historie dybt forankret i vores bevidsthed som fælles national kulturarv. En række af Danmarks største fonde bidrager til en gennemgribende restaurering af en af landets mest kendte bygninger, Chr. d. 4's Børs i København.

Børsen har undergået store forandringer og er løbende blevet restaureret. Nu står den markante renæssancebygning overfor en omfattende restaurering. Restaureringen skal rette op på en uhensigtsmæssig renovering af bygningen i 1800-tallet og føre facaden tilbage til dens oprindelige udtryk.

Augustinus Fonden bidrager til bygningens omfattende restaurering – herunder tilbageføring af facade og sandstensudsmykning til originalt udtryk fra 1600-tallet.

Donationer fra flere fonde og Slots- og Kulturstyrelsen sikrer restaureringen af den imponerende bygning, så den bevares for eftertiden.

Fotos: Ehrhorn-Hummerston

Restaureringsindsatsen er med til at tilføre en ny facade i den oprindelige renæssancestil og bevare den rige samling af figurativ udsmykning, hvor ingen figur, hoved eller maske er ens.

Restaureringen er alene udvendig og består af tre hoveddele: Et nyt kobbertag på hele bygningen, udskiftning af facadens mursten og restaurering af bygningens omfattende sandstensudsmykninger. Det verdensberømte dragespir kan holde mange år endnu og skal blot eftergås.

Børsen blev opført i 1620’erne som handelsbygning af Christian IV, og den fungerede helt op til 1800-tallet som markedsplads med handelsboder. Den har også rummet Københavns Fondsbørs, og er i dag hovedkvarter for Dansk Erhverv – en af landets største erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer.

Støtteområde

Bygningsværker af national betydning der står for eftertiden

Fonden støtter bevaring af bygningsværker, som ved deres arkitektur, historie eller på anden måde har national betydning. Vores fokus er på støtte til bevaring af kulturværdier i vand- og vindmøller og på bevaring af fredede bygninger af høj national kulturarvsværdi.

Læs mere