Dansk Erhverv

Børsbygningen i København

  • StøtteområdeKunst & Kultur
  • FokusområdeBevaring af bygningsværker
  • Bevillingssum25 mio. kr.
  • År2021

Christian d. 4’s Børs i København

Børsen er med sin arkitektur og historie forankret i vores bevidsthed som fælles national kulturarv.

Børsen har gennem tiden undergået store forandringer og er løbende blevet restaureret. I 2022 påbegyndtes en omfattende restaurering med det formål at rette op på en uhensigtsmæssig renovering af bygningen i 1800-tallet og føre facaden tilbage til dens oprindelige udtryk.

Flere fonde støtter sammen med Slots- og Kulturstyrelsen til restaureringen af bygningen. Augustinus Fonden bidrager til tilbageføring af facaden og sandstensudsmykningen til originalt udtryk fra 1600-tallet.

Børsen blev opført i 1620’erne som handelsbygning af Christian IV, og den fungerede helt op til 1800-tallet som markedsplads med handelsboder. Den har også rummet Københavns Fondsbørs, og er i dag hovedkvarter for Dansk Erhverv – en af landets største erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer.

Fotos: Ehrhorn-Hummerston

Støtteområde

Bygningsværker af national betydning der står for eftertiden

Fonden støtter bevaring af bygningsværker, som ved deres arkitektur, historie eller på anden måde har national betydning. Vores fokus er på støtte til bevaring af kulturværdier i vand- og vindmøller og på bevaring af fredede bygninger af høj national kulturarvsværdi.

Læs mere