Kunst & Kultur
Giovanni Battista Ruggeri-cello
Instrumentudlån (Jacob la Cour)
Bevillingsår: 2015

Augustinus Fonden har erhvervet og udlånt en Giovanni Battista Ruggeri-cello til talentet Jacob la Cour. Med det instrument kan han udfolde sit fulde potentiale.

Array
Mesterinstrument til et særligt talent

Elitemusikeren kan nå grænsen for et instruments formåen. Sker det, er det svært at udvikle sig yderligere.
Foto: Ehrhorn Hummerston

Jacob la Cour er et lovende cello-talent, der med sit virke i Trio Vetruvi har opnået udmærkelser ved både nationale og internationale konkurrencer. Trioen kan udvikle sig til et af landets vigtigste kammermusikensembler. Desværre led trioen under en instrumentmæssig ubalance. Trioens violinist spiller på en Joannes Franciscus Pressenda-violin, der også er udlånt af Augustinus Fonden. I det selskab havde la Cours egen cello ikke tilstrækkelige klanglige kvaliteter til at bringe balance i samspillet. Med det rette instrument kunne balancen genoprettes, og Jacob la Cour ville samtidig kunne forbedre sit spil, udtryksregister og ikke mindst trioens samlede klang. Det instrument fandt Jacob i en cello bygget af Giovanni Battista Ruggeri omkring år 1700. Celloen var i enestående stand, levende i sin respons, og så besad den noget af det særlige materiale, man kunne kalde ”personlighed”.

Naturlig musikalitet
Med celloen kan Jacob la Cours musikalitet udtrykkes til fulde; til glæde for alle, der har fornøjelsen af at høre trioen spille. Samtidig vil det øge ensemblets chancer i de kommende års internationale konkurrencer.

Celloen er blevet en del af Augustinus Fondens samling af mesterinstrumenter, som stilles til rådighed for danske musikere.