Kunst & Kultur
Christian d. 4’s Børs i København
Børsbygningen i København
Bevillingsår: 2021
Bevillingssum: Bevillingssum: 25 mio. kr.

En række af Danmarks største fonde bidrager til en gennemgribende restaurering af en af landets mest kendte bygninger, Chr. d. 4's Børs i København. Børsen er med sin arkitektur og historie dybt forankret i vores bevidsthed som fælles national kulturarv.

Array

Børsen, den markante bygning med Dragespiret på Slotsholmen i København, er et ikonisk arkitekturværk kendt af alle i Danmark.

Børsen har undergået store forandringer og er løbende blevet restaureret. Nu står den markante renæssancebygning overfor en omfattende restaurering. Restaureringen skal rette op på en uhensigtsmæssig renovering af bygningen i 1800-tallet og føre facaden tilbage til dens oprindelige udtryk.

I den forbindelse bliver Børsens nedslidte sandstensudsmykninger også sat i stand.

Donationer fra Augustinus Fonden, Den A.P. Møllerske Støttefond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Novo Nordisk Fonden, Realdania samt Dansk Erhverv, Salling Fondene (Købmand Herman Sallings Fond), A/S Dampskibsselskabet Orient’s Fond, Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond og Slots- og Kulturstyrelsen sikrer restaureringen af den imponerende bygning, så den bevares for eftertiden.

Augustinus Fonden bidrager til bygningens omfattende restaurering – herunder tilbageføring af facade og sandstensudsmykning til originalt udtryk fra 1600-tallet.

Restaureringsindsatsen er med til at tilføre en ny facade i den oprindelige renæssancestil og bevare den rige samling af figurativ udsmykning, hvor ingen figur, hoved eller maske er ens.

Restaurering af ydre rammer

Restaureringen er alene udvendig og består af tre hoveddele: Et nyt kobbertag på hele bygningen, udskiftning af facadens mursten og restaurering af bygningens omfattende sandstensudsmykninger. Det verdensberømte dragespir kan holde mange år endnu og skal blot eftergås.

Christian IV’s Børsbygning blev opført i årene 1619-24 og er siden blevet ombygget og restaureret i flere omgange.

Ved en omfattende renovering i 1879-1883 blev det originale murværk fjernet, og i tidens mode erstattet af maskinstrøgne teglskaller opmuret i cementmørtel. Det svækker bygningens renæssanceudtryk og gav Børsen et alvorligt fugtproblem, fordi den naturlige fugt i muren ikke kan komme gennem det vandtætte murværk. Det trænger i stedet ud gennem sandstensudsmykningerne og ødelægger dem langsomt.

Børsen blev opført i 1620’erne som handelsbygning af Christian IV, og den fungerede helt op til 1800-tallet som markedsplads med handelsboder. Den har også rummet Københavns Fondsbørs, og er i dag hovedkvarter for Dansk Erhverv – en af landets største erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer.

Foto: Ehrhorn-Hummerston