Kunst & Kultur
Renovering af Eremitageslottet
Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme
Bevillingsår: 2010-2013
Bevillingssum: 12,4 mio. kr.

Det berømte eremitageslot, der står i Dyrehaven nord for København, figurerer på UNESCOs Verdensarvsliste. Slottet har gennemgået en omfattende renovering, så det igen fremstår, som det oprindeligt var tænkt.

Foto: Ehrhorn Hummerston

Array

Det var Chr. VI, der lod den kgl. hofbygmester, Lauritz de Thurah, opføre et jagtslot i Dyrehaven. Haven var allerede anlagt af Chr. V i 1670’erne til kongens parforcejagt. Der var også opført en forløber for det nuværende eremitageslot, men det var i 1734 så nedslidt, at det blev revet ned. Kort efter påbegyndte man opførelsen af det nuværende slot, der ikke blot er unikt i Danmark, men i hele verden.

Eremitageslottet og det tilhørende jagtområde figurerer i dag på UNESCOs Verdensarvsliste. 

Tiltrængt restaurering
Slottet har siden opførelsen tjent som jagtslot for landets konger og dannet ramme om adskillige statsmøder. Slottet tjener altså stadig det formål, det blev opført til, og det er ganske velbevaret. Dog har årenes gang og klimaet sat sine spor, og slottet trængte til restaurering. Især slottets fornemme beletage var medtaget.

Slottet har løbende været renoveret, og det arbejde har langsomt fortrængt en række af slottets oprindelige detaljer. Under en forundersøgelse til restaureringen i 2010 stødte Nationalmuseet på det oprindelige interiør under flere lag maling. Det gav mulighed for at renovere slottet, så det igen kunne se ud, som Thurah havde ønsket det i 1736. I 2013 sluttede et omfattende restaureringsarbejde, der gav offentligheden adgang til slottet.

Augustinus Fonden har støttet restaureringen af beletagen, den efterfølgende indretning af stueetagen og den afsluttende bogudgivelse om restaureringsprojektet.