Værket 'Solregn' er malet af Vilhelm Hammershøi og er udlånt til Ordrupgaard af Augustinus Fonden.
Viden & Uddannelse
Faglig fordybelse i nordisk modernisme
Museumsinspektør Ellen Egemose
2019
Bevillingssum: 12.000 kr.

I Ellen Egemoses ph.d.-projekt undersøges tomrummet som et markant visuelt fænomen og modernitetstegn i dansk/nordisk maleri fra anden halvdel af 1800-tallet. På et forskningsophold ved Universitetet i Oslo har hun udvekslet idéer og viden med andre forskere.

Array

Museumsinspektør Ellen Egemose tog fra 2017 orlov fra sit arbejde på Kunstmuseum Brandts for at uddanne sig som ph.d. på Aarhus Universitet. Projektet har arbejdstitlen Walls of Ambiguity and the Crisis of the Figure in Late Nineteenth-Century Nordic Interior Painting, og til arbejdet med projektet modtog hun i 2019 støtte til et to måneders forskningsophold ved Universitetet i Oslo.

”Som ph.d.-studerende er det afgørende, at man får mulighed for at udveksle viden og ideer med andre, og netop ved afdeling for kunsthistorie og visuelle medier på Universitetet i Oslo (UiO) er der en faggruppe, der, ligesom jeg, forsker i nordisk modernisme og visualitet med fokus på flere af de samme kunstnere. Derfor søgte jeg i 2019 Augustinus Fonden om støtte til mit forskningsophold ved UiO”, fortæller Ellen Egemose.

Ellen Egemoses ph.d.-projekt var finansieret fra mange sider, bl.a. fra Augustinus Fonden, som bevilgede 12.000 kr., der skulle bruges til rejser til og fra Oslo samt husleje og lokal transport.

Grobund for fremtidigt samarbejde

Til et forskningsseminar, som Ellen Egemose arrangerede i 2019 på Kunstmuseum Brandts, kunne hun med glæde konstatere, at det netværk af fagfolk, hun havde fået på opholdet, gerne rejste til Danmark, og dermed var projektet med til at danne grobund for fremtidige forsknings- og udstillingssamarbejder på tværs af de skandinaviske lande.

”Foruden muligheden for at deltage i forskningsseminarer, besøge relevante museumssamlinger og opleve en forskningskultur uden for Danmarks grænser gav opholdet mig en unik mulighed for at knytte kontakter til forskere og andre fagfolk, der på hver deres måde har bidraget til udviklingen af mit ph.d.-projekt. Det er fagfolk, som i fremtiden kan blive gode faglige samarbejdspartnere – ikke blot for mig, men også for Kunstmuseum Brandts og andre i mit netværk. Således kan man sige, at Augustinus Fondens støtte til mit udlandsophold har fungeret som en formidlende brik i det puslespil, som gør vejen til udvikling af ny viden farbar. Man kunne med andre ord sige, at opholdet anlægger veje til viden,” fortæller Ellen Egemose.

 

Foto: Kirstine Mengel