Akut nødhjælp
Flygtningehjælp til syrere i nærområder
Dansk Flygtningehjælp
Bevillingsår: 2015, 2016 og 2017
Bevillingssum: 950.000 kroner

Dansk Flygtningehjælp støtter flygtningene fra borgerkrigen i Syrien i de omkringliggende lande Libanon, Jordan og Tyrkiet. Det sker gennem uddeling af nødhjælp og støtte til lokale initiativer i flygtningenes værtslande, så de kan håndtere udfordringerne med de mange flygtninge.

Array

Størstedelen af de syriske flygtninge lever uden for traditionelle lejre, hvor de har slået sig ned på må og få. Men knapheden på ressourcer og manglen på tag over hovedet skaber øgede spændinger mellem lokalbefolkningen og flygtningene.

Dansk Flygtningehjælp arbejder for, at flygtningene kan leve et værdigt liv i god sameksistens med befolkningen i det land, de er flygtet til. Dette gøres ved uddeling af nødhjælp og initiativer, som styrker lokalsamfundets kapacitet til fortsat at hjælpe flygtningene.

Lokale medborgerhuse som ramme for hjælpen

Et af Flygtningehjælpens initiativer er oprettelsen af medborgerhuse. Her får både syriske flygtninge men også udsatte familier fra lokalsamfundet glæde af de ca. 30 lokale medborgerhuse. Især kvinder og børn mødes til medborgerhusenes aktiviteter og får et bedre kendskab til og en forståelse af hinanden.

De modtager for eksempel undervisning i læsning og talforståelse og får træning i praktiske færdigheder blandt andet indsigt i skrædder- og frisørfaget. Alt sammen initiativer, der hjælper deltagerne til at klare sig i hverdagen samt styrker deres fremtidsmuligheder.

Projekter til gavn for lokalsamfundet

Medborgerhusene danner også rammen om arbejdet med borgergrupper, hvor flygtninge og lokalbefolkningen samarbejder om fælles projekter til gavn for lokalsamfundet.

Det er lokalsamfundets behov og prioriteter, som afgør, hvilke projekter der iværksættes og kan for eksempel være alt fra forbedringer af lokale hospitaler og etablering af vaskerier til istandsættelse af legepladser.

Augustinus Fonden har siden 2015 støttet Dansk Flygtningehjælps indsatser for syriske flygtninge flere gange – blandt andet med humanitær hjælp i Grækenland og yderligere midler til indsatserne i nærområder.