Nyreforskning Viden & Uddannelse
Fokus på nyreforskning
Forskningsfokus
2019-2021
Bevillingssum: 60.000.000

Augustinus Fonden har i perioden 2019-2021 fokus på nyreforskning. Der er afsat 60 mio. kr., der vil blive fordelt med 20 millioner kroner pr. år i perioden 2019-2021.

Array

Augustinus Fonden ønsker at bidrage til en øget forskningsindsats inden for nyresygdomme i Danmark. Kronisk nyresygdom er internationalt anerkendt som en folkesygdom. Det skønnes, at op mod 10-15% af den voksne befolkning i Danmark har nedsat nyrefunktion, alligevel møder nyresygdomme ofte lav bevågenhed i den brede befolkning. Ligesom det kan være vanskeligt at rejse midler til finansieringen af forskningsprojekter, trods et stort behov inden for såvel viden om forebyggelse og tidlig indsats som transplantation.

Augustinus Fonden har derfor afsat 60 mio. kr. til forskning i nyresygdomme, som via årlige ansøgningrunder uddeles i perioden 2019-2021. Ansøgningsrunden for 2020 er lukket og ansøgere vil få besked om resultatet ultimo 2020. Ansøgningsrunden for 2021 åbner i foråret 2021.

De indkomne ansøgninger vil blive vurderet af et eksternt bedømmelsesudvalg, der indstiller en disponering af de afsatte midler til Augustinus Fondens bestyrelse.

Bedømmelsesudvalget består af:

  • Bente Jespersen (udvalgsformand 2020), professor, overlæge, dr.med, Klinisk Institut, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.
  • Bo Feldt-Rasmussen, professor, overlæge, dr.med, Rigshospitalet og Københavns Universitet.
  • Anne-Lise Kamper, overlæge, dr.med, Rigshospitalet, København.
  • Henrik Birn Professor, professor, overlæge, dr.med, Biomedicinsk Institut, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.
  • Boye Jensen, professor, forskningsleder, dr.med, Syddansk Universitet, Odense.
  • Jeppe Hagstrup Christensen, professor, overlæge, dr.med, Aalborg Universitet og Aalborg Universitets Hospital.

 

Kriterier

Det er målet at støtte forskningsprojekter af højeste kvalitet. I vurderingen af de indkomne ansøgninger vil der blive lagt vægt på:

  • Kvalitet og videnskabeligt indhold
  • Forskningsgruppens innovationspotentiale, gennemslagskraft, publikationer, samarbejdspartnere, m.v.)
  • Gennemførlighed
  • Klinisk/samfundsmæssigt potentiale og værdi

Ansøgningsopslaget for 2020 kan ses under downloads.