18 forskningsprojekter

Forskning i kulturarv 2021

  • StøtteområdeViden & Forskning
  • FokusområdeForskning i Kulturarv
  • Bevillingssum30 mio. kr.
  • År2021

Ansøgningsrunden 2021 har vist stor kvalitet i de mange projekter fra et bredt felt af ansøgere. Støtten er uddelt til teoretiske og praksisorienterede forskningsprojekter, samt forskningsprojekter, der anvender eller udvikler naturvidenskabelige metoder til brug for kulturarvsforskningen.

De 18 udvalgte forskningsprojekter udgør alle forskning på absolut højeste niveau, og så byder de også på en række spændende samarbejder, som forhåbentlig kommer til at engagere og brede viden ud i forskningsmiljøerne på en lang række kulturinstitutioner og institutter ved de danske universiteter.

Støttede forskningsprojekter i 2021

Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund, i samarbejde med Nationalmuseet, Moesgaard Museum, Nordjyske Museer og Danske Amatørarkæologer: 4 mio. kr. til forskningsprojekt om danefæ og detektorarkæologi som borgerforskning og kilde til ny viden om danmarkshistorien.

Institut for Geoscience, Aarhus Universitet: 1,5 mio. kr. til undersøgelse af om et paradigmeskift er muligt i feltarkæologi ved at afprøve nye hurtigmetoder til undersøgelse af kulturlag, der kan implementeres tidligere i undersøgelsesprocessen.

Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet: 1 mio. kr. til opnåelse af ny viden om håndværk og netværksforbindelse ved udvikling af nye metoder inden for 3D-scanning og kunstig intelligens.

Moesgaard Museum: 1,5 mio. kr. til en undersøisk udforskning af de ældste stenalderkystsamfund i Sydskandinavien.

Institut for Kunst og Kultur, Københavns Universitet: 700.000 kr. til forskningsprojektet “Materialitet og ideologi i hofkulturen 1550-1650, med udgangspunkt i Rudolf von Deventers håndskrifter om fyrværkeri og artilleri tilegnet Frederik II”.

Den Hirschsprungske Samling: 900.000 kr. til forskningsprojekt om jødiske kunstsamlere i Norden.

Statens Museum for Kunst: 500.000 kr. til forskningsprojekt om tekstbaseret formidling i museets sociale rum i et samarbejde mellem SMK og Museet for Søfart.

Statens Naturhistoriske Museum: 3.000.000 kr. til forskningsprojekt om den kulturelle og historiske betydning af herbariummateriale og -indsamling for samfund i Danmark, Grønland, Ghana, Vestindien og Brasilien.

SAXO Instituttet, Københavns Universitet: 1,6 mio. kr. til forskningsprojekt om klager som kulturhistorisk fænomen og vigtig del af den skrevne kulturarv, der vil skabe banebrydende ny viden om, hvordan klager udgjorde en væsentlig faktor i skabelsen og forandringen af social orden i 1700-tallets København.

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet: 2,5 mio. kr. til en undersøgelse af dansk kollektiv og personlig erindringskultur om Grønland, i en tid hvor stolthed over Grønland som en del af dansk kulturarv er under pres som følge af det postkoloniale opgør.

Institut for Kommunikation, Københavns Universitet: 1 mio. kr. til synliggørelse af den danske filosof Birgitte Thotts bidrag til den europæiske filosofihistorie ved en kritisk udgave af hendes hidtil uudforskede ny-stoiske afhandling ‘Om Weyen till et Lyksalligt Liff’ fra ca. 1659.

Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet: 2 mio. kr. til ‘Reading Women’: Et forskningsprojekt om Karen Brahes Bibliotek og dets betydning for kvindeligt ejerskab og samlingspraksis i det tidlige moderne Danmark.

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet: 2 mio. kr. til forskningsprojekt om frisind som dansk kulturarv med fokus på krop og seksualitet.

Gammel Estrup Danmarks Herregårds-museum: 500.000 kr. til kollektivt forskningsprojekt om tjenestefolk på danske herregårde, der skaber afsæt for ny museumsformidling og indstifter et stort set uberørt forskningsfelt i Danmark.

Institut for Kunst og Kultur, Københavns Universitet: 1,5 mio. kr. til forskningsprojektet ‘Stemmer, steder og stridigheder’.

Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Aalborg
Universitet:
500.000 kr. til forskningsprojekt om musikinstrumenter og kulturarv.

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet: 3,8 mio. kr. til indsamling, analyse og formidling af grønlandske dialekter i et samarbejde mellem Københavns Universitet, Grønlands Universitet, Grønlands Nationalmuseum og Danmarks Nationalmuseum.

Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet: 1,5 mio. kr. til forskningsprojekt om 1200-tallets købstadslovgivnings betydning for det danske sprog og kulturhistorie.

Foto: Forskningsprojekt om danefæ og detektorarkæologi som borgerforskning og kilde til ny viden om danmarkshistorien. Projektet tager udgangspunkt i de mange tusinde danefæ og andre detektorfund fra de sidste årtier, som udgør en enestående forskningsressource. Kreditering: Allan Faurskov

Støtteområde

Ansøgninger til forskning i kulturarv

Augustinus Fonden har iværksat en indsats for forskning i kulturarv med fokus på at støtte forskningsprojekter, der bidrager til bevaring, formidling og forståelse af vores fælles kulturarv. Det er fondens ambition at gøre en markant forskel for forskningsinstitutionerne og forskningen i kulturarv i Danmark.

I årene 2021-2026 er derfor afsat i alt 210 mio. kr. til forskningsindsatsen.

Læs mere