Forskning i kulturarv
Ansøgningsopslag: Forskning i kulturarv
Forskning i kulturarv
2021
Bevillingssum: Afsat 20 mio. kr. (60 mio. kr. i 2021-2023)

Augustinus Fonden har i tre år afsat 60 mio. kr. til forskning i kulturarv, fordelt med 20 mio. kr. pr. år. Ansøgningspuljen for 2021 lukkede onsdag 16. juni 2021 kl. 12.

Ansøgere kan forvente svar i løbet af 4. kvartal 2021.

Augustinus Fonden præsenterer en ny strategi for forskning i kulturarv, der betyder, at fonden fremover specifikt støtter forskning, der bidrager bevaring, formidling og forståelse af vores fælles kulturarv. Fonden har i årene 2021-2023 afsat 60 mio. kr. til forskningsindsatsen.

Bevaring, formidling og aktivering af kulturarven er i forvejen centrale indsatsområder for Augustinus Fonden. Forskning i vores fælles kulturarv bidrager med ny viden, giver nye indsigter og gør os klogere på, hvem vi er, og hvor vi kommer fra. Det giver mening og perspektiv, der kan udvikle os som mennesker og som samfund.

Den nye forskningsstrategi fokuserer på opbygning af viden inden for centrale områder som kulturhistorie, arkæologi, musik, scenekunst, billedkunst og litteratur. Men der sigtes også mod mindre klassiske sprog fra den oprindelige nordiske sprogkreds, som kan bidrage til forståelse af dansk kulturarv.

Det er et mål, at indsatsen kan gøre en markant forskel for forskningsinstitutionerne og forskningen i kulturarv i Danmark.

Ansøgning

Ansøgningspuljen for 2021 lukkede onsdag 16. juni 2021 kl. 12.

Projekterne kan ligge indenfor områderne:

  • kulturhistorie i bredeste forstand,
  • arkæologi,
  • musik (især klassisk musik og opera),
  • scenekunst (især dans og musikdramatik),
  • billedkunst,
  • litteratur og
  • mindre klassiske sprog samt sprog fra den oprindelige nordiske sprogkreds, når denne forskning bidrager til forståelse af kulturarv.

 

Hvem kan søge: Fonden ser positivt på ansøgninger om større forskningsprojekter med flere samarbejdspartnere, tværgående samarbejder mellem forskningsinstitutioner, f.eks. museer og universiteter, samt projekter, der fremmer internationaliseringen af dansk forskning.

Der gives støtte til forskningsprojekter med et højt kvalitetsniveau og en klar formidlingsprofil, hvis indhold er integreret i og strategisk centralt for forskningsinstitutionen.

Læs ansøgningsopslag 2021

Læs vejledning til ansøgninger om forskning i kulturarv

Gå til digitalt ansøgningsskema her