Forskning i kulturarv
30 mio. kr. til kulturarvsforskning
Museer og universiteter i hele landet
Bevillingsår: 2022
Bevillingssum: Bevillingssum: 30 mio. kr.

11 humanistiske forskningsprojekter har tilsammen modtaget 30 mio. kr. fra Augustinus Fondens satsning for Forskning i Kulturarv. Med uddelingerne ønsker fonden at tilskynde til samarbejde mellem museer og universiteter og styrke indsatsen for forskning i kulturarv i Danmark.

Array

Kulturarven gør os alle sammen klogere på, hvem vi er og hvor vi kommer fra: vores arv, historie og identitet. 11 nye forskningsprojekter kan nu realiseres med støtte fra fondens forskningspulje. I alt er uddelt 30 mio. kr. i 2022.

Fonden har afsat 90 mio. kr. til den humanistiske forskning i årene 2021-2023. Initiativet skal styrke forskning i kulturarv i Danmark og dermed bidrage til øget indsigt i vores fælles kulturarv.

”I en foranderlig nutid og en udfordrende fremtid er det afgørende, at forskning i kulturarv får opbakning. Den bidrager til forståelse af det fundament og de erfaringer vores samfund bygger på. Derfor tager vi gerne et medansvar for at løfte betydningsfuld humanistisk forskning, og vi ser frem til at følge projekterne i de kommende år,” siger Frank Rechendorff Møller, adm. direktør i Augustinus Fonden.

Nysgerrigt blik på kulturarven

De 11 forskningsprojekter er repræsenteret inden for et bredt felt af forskningsområder. For eksempel:

Et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Institut for Kommunikation og Kultur, Statens Museum for Kunst, Det Kongelige Teater og Nationalmuseet som vil forske i, hvordan de tre kulturinstitutioner skaber rum for børns møde med den nationale kulturarv.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø undersøger, hvordan man målrettet kan forebygge xerophile svampe i museumssamlinger – til bevaring af kulturarven såvel som menneskers helbred. Forskningsprojektet ’Skimmelsvampe er også museumsgæster’ sker i samarbejde med Det Kongelige Akademi – Institut for Konservering, Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet, Museumskoncernen ROMU, Museum Sydøstdanmark, Museum Lolland-Falster, Fælles Museumsmagasiner Vejle , Museum Vestsjælland og Københavns Museum.

Og så vil Københavns Universitet, Institut for Kunst og Kulturvidenskab sammen med dansemiljøet undersøge hvordan kropslige erfaringer og spor af dans i samspil eksisterende arkivmateriale kan bidrage til en uddybning og forståelse af eftertidens viden om Danmarks koreografiske kulturarv. Det sker i et samarbejde med Det Kongelige Bibliotek.

Stærke, ambitiøse og godt gennemtænkte projekter

Fonden har modtaget i alt 56 relevante ansøgninger fra 27 forskellige institutioner til et samlet ansøgningsbeløb på mere end 150 mio. kr. Alle projekter viste stor kvalitet fra et bredt felt af ansøgere, og det har derfor været nødvendigt med en omfattende og skarp prioritering.

Efter bedømmelse og dialog i Augustinus Fondens Udvalg for Forskning i Kulturarv og efterfølgende beslutning i fondens bestyrelse har 11 projekter modtaget en bevilling. De 30 mio. kr. er fordelt på forskningsprojekter, som er forankret på universiteter, museer og andre forskningsinstitutioner.

Ansøgningerne er bl.a. bedømt på projektets videnskabelige indhold, det faglige potentiale, relevans for forskningsfeltet og institutionen samt en strategi for formidling. Det er også vigtigt for Augustinus Fonden med et stærkt forskningssamarbejde mellem museer og universiteter, og museerne imellem, da samarbejdet højner projekterne. Flere parter kan løfte et større projekt og bidrage med bredere kompetencer fra både forskning, praksis og forskellige vinkler på et forskningsprojekt.

Næste års ansøgningsopslag offentliggøres til februar 2023.

Billede: Fra projektet ‘Skimmelsvampe er også museumsgæster’ v/ Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Kreditering: Camilla Jul Bastholm

 

Forskning i kulturarv 2022

I 2022 har 11 forskningsprojekter modtaget støtte

Aarhus Universitet, Institut for Kommunikation og Kultur

Børns møde med den nationale kulturarv: Undersøgelse af, hvordan Statens Museum for Kunst, Det Kongelige Teater og Nationalmuseet skaber rum for børns møde med den nationale kulturarv.

I samarbejde med Statens Museum for Kunst, Det Kongelige Teater, Nationalmuseet.

Fagområde: Andet

Bevilling: 2,910 mio. kr.

Københavns Universitet, Institut for Kunst og Kulturvidenskab

Viden i bevægelse: Dans, krop, arkiv. Undersøgelse af, hvordan kropslige erfaringer og spor af dans i samspil med eksisterende arkivalsk materiale kan bidrage til uddybning af eftertidens viden om Danmarks koreografiske kulturarv.

I samarbejde med Det Kgl. Bibliotek.

Fagområde: Scenekunst

Bevilling: 2,225 mio. kr.

Vejlemuseerne

Undersøgelse af, hvordan befolkninger kulturhistorisk har håndteret kaos i samtid og eftertid, med baggrund i 1600-tallets mange krige.

I samarbejde med Museerne i Fredericia og Museum Kolding.

Fagområde: Kulturhistorie

Bevilling: 1,180 mio. kr.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Skimmelsvampe er også museumsgæster: Målrettet forebyggelse af xerophile svampe i museumssamlinger til bevaring af kulturarv såvel som menneskers helbred og museernes udadrettede virke.

I samarbejde med Det Kongelige Akademi – Institut for Konservering, Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet, Museumskoncernen ROMU, Museum Sydøstdanmark, Museum Lolland-Falster, Fælles Museumsmagasiner Vejle, Museum Vestsjælland, Københavns Museum.

Internationale samarbejdspartnere: Akademie der bildenden Künste Wien, Østrig; Leitung Institut für Naturwissenschaften und Technologie in der Kunst, Østrig; Departement of Chemical, Aerosol and Biological Hazards, Central Institute for Labour, Polen

Fagområde: Naturvidenskabeligt kulturarvsprojekt

Bevilling: 3,8 mio. kr.

Museum Østjylland

Ginnerup og enden på Nordeuropas første bondekultur: Et tværvidenskabeligt-arkæologisk forsknings- og formidlingsprojekt med tråde til nutiden.

I samarbejde med Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Nationalmuseet, Moesgaard Museum, Naturhistorisk Museum Aarhus. Internationale samarbejdspartnere: Simon Fraser University Vancouver, Canada; Université Paul Sabatier Toulouse, Frankrig; Nieder-sächsisches Landesamt für Denkmalpflege,Tyskland

Fagområde: Arkæologi

Bevilling: 4,3 mio. kr.

Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet

Udforskning af de grønlandske hunderacers materielle kultur, historie og relationer, med fokus på den nulevende slædehund, de uddøde nordbohunderacer og blandingshundene i Sydgrønland.

I samarbejde med Grønlands Nationalmuseum, Globe Institute – Københavns Universitet og Danmarks Nationalmuseum. Internationale samarbejdspartnere: The National Health Institute, USA; The University of Alberta, Canada; City University of New York, USA

Fagområde: Kulturhistorie

Bevilling: 4 mio. kr.

Museum Lolland-Falster

Fiskeriet i det forhistoriske Syltholm fjord – Sylfish: Undersøgelse af den menneskelige påvirkning på det forhistoriske Syltholm kystlandskab fra Mesolitikum til bronzealderen ud fra et miljømæssigt arkæologisk og historisk økologisk perspektiv.

Internationale samarbejdspartnere: Centre for Baltic and Scandinavian Archaeology  ZBSA, Schleswig,  Tyskland

Fagområde: Arkæologi

Bevilling: 2,2 mio. kr.

Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund

Dansk identitet og identiteter i Danmark 1500-1700: En undersøgelse af den latinske kulturarv baseret på et digitalt korpus af danske nylatinske tekster.

I samarbejde med Dansk Sprog- og Litteraturselskab og Center for Dansk Nylatin.

Fagområde: Litteratur

Bevilling: 2,995 mio. kr.

Museum Vestsjælland

The notion of power: Våben i Vestsjælland eller hvilken rolle våbenmagt egentligt har spillet i det første årtusinde i Danmark.

I samarbejde med Nationalmuseet.

Fagområde: Arkæologi

Bevilling: 644.000 kr.

Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund

Digitale tilgange til Civilforsvarshistorie: Hverdagsliv, Planer og Praksis under den Kolde Krig i Aarhus.

I samarbejde med Aarhus Stadsarkiv, Østjyllands Brandvæsen, Dansk Koldkrigsforening.

Fagområde: Kulturhistorie

Bevilling: 2,996 mio. kr.

Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Levende erindringssteder: Gamle egetræers natur- og kulturhistorie Et tværfagligt forsknings- og formidlingsprojekt om gamle danske egetræer.

I samarbejde med Saxo Instituttet, Københavns Universitet og Det Grønne Museum, Gl. Estrup.

Fagområde: Naturvidenskabeligt kulturarvsprojekt

Bevilling: 2,750 mio. kr.

Indsats for forskning i kulturarv

Augustinus Fonden arbejder for at fremme kunsten og kulturens betydning og rolle i samfundet.

I årene 2021-2023 har fonden afsat 90 mio. kr. til forskning i kulturarv, der fordeles med 30 mio. kr. pr. år.

Se de støttede projekter fra 2021 – klik her.

Forskningsindsatsen har fokus på opbygning af viden inden for centrale kulturhistoriske områder som arkæologi, musik, scenekunst, billedkunst og litteratur. Der sigtes også mod mindre klassiske sprog fra den oprindelige nordiske sprogkreds, som kan bidrage til forståelse af dansk kulturarv.

Fonden har tilknyttet et udvalg af eksterne rådgivere, som i 2022 består af:

Henrik Harnow: Direktør for Museum Odense, ph.d. i industrihistorie

Felix Riede, Professor i forhistorisk arkæologi, ph.d. (Cantab), Aarhus Universitet

Mette Sandbye, Professor i Fotografistudier, ph.d., Københavns Universitet

George Hinge, Lektor i Klassisk Filologi, ph.d., Aarhus Universitet

Marianne Holm Pedersen, Seniorforsker, Specialsamlinger, Det Kongelige Bibliotek, ph.d. i antropologi