11 forskningsprojekter

Forskning i kulturarv 2022

  • StøtteområdeViden & Forskning
  • FokusområdeForskning i Kulturarv
  • Bevillingssum30 mio. kr.
  • År2022

Ansøgningsrunden for 2022 bød på projekter med høj kvalitet fra et bredt felt af ansøgere. Det var derfor nødvendigt med en omfattende og skarp prioritering. 11 stærke, ambitiøse og godt gennemtænkte projekter modtog en bevilling.

Ansøgningerne er bl.a. bedømt på projektets videnskabelige indhold, det faglige potentiale, relevans for forskningsfeltet og institutionen samt en strategi for formidling. Det er også vigtigt for Augustinus Fonden med et stærkt forskningssamarbejde mellem museer og universiteter, og museerne imellem, da samarbejdet højner projekterne. Flere parter kan løfte et større projekt og bidrage med bredere kompetencer fra både forskning, praksis og forskellige vinkler på et forskningsprojekt.

Støttede forskningsprojekter i 2022

Aarhus Universitet, Institut for Kommunikation og Kultur

Børns møde med den nationale kulturarv: Undersøgelse af, hvordan Statens Museum for Kunst, Det Kongelige Teater og Nationalmuseet skaber rum for børns møde med den nationale kulturarv.

I samarbejde med Statens Museum for Kunst, Det Kongelige Teater, Nationalmuseet.

Fagområde: Andet

Bevilling: 2,910 mio. kr.

Københavns Universitet, Institut for Kunst og Kulturvidenskab

Viden i bevægelse: Dans, krop, arkiv. Undersøgelse af, hvordan kropslige erfaringer og spor af dans i samspil med eksisterende arkivalsk materiale kan bidrage til uddybning af eftertidens viden om Danmarks koreografiske kulturarv.

I samarbejde med Det Kgl. Bibliotek.

Fagområde: Scenekunst

Bevilling: 2,225 mio. kr.

Vejlemuseerne

Undersøgelse af, hvordan befolkninger kulturhistorisk har håndteret kaos i samtid og eftertid, med baggrund i 1600-tallets mange krige.

I samarbejde med Museerne i Fredericia og Museum Kolding.

Fagområde: Kulturhistorie

Bevilling: 1,180 mio. kr.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Skimmelsvampe er også museumsgæster: Målrettet forebyggelse af xerophile svampe i museumssamlinger til bevaring af kulturarv såvel som menneskers helbred og museernes udadrettede virke.

I samarbejde med Det Kongelige Akademi – Institut for Konservering, Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet, Museumskoncernen ROMU, Museum Sydøstdanmark, Museum Lolland-Falster, Fælles Museumsmagasiner Vejle, Museum Vestsjælland, Københavns Museum.

Internationale samarbejdspartnere: Akademie der bildenden Künste Wien, Østrig; Leitung Institut für Naturwissenschaften und Technologie in der Kunst, Østrig; Departement of Chemical, Aerosol and Biological Hazards, Central Institute for Labour, Polen

Fagområde: Naturvidenskabeligt kulturarvsprojekt

Bevilling: 3,8 mio. kr.

Museum Østjylland

Ginnerup og enden på Nordeuropas første bondekultur: Et tværvidenskabeligt-arkæologisk forsknings- og formidlingsprojekt med tråde til nutiden.

I samarbejde med Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Nationalmuseet, Moesgaard Museum, Naturhistorisk Museum Aarhus. Internationale samarbejdspartnere: Simon Fraser University Vancouver, Canada; Université Paul Sabatier Toulouse, Frankrig; Nieder-sächsisches Landesamt für Denkmalpflege,Tyskland

Fagområde: Arkæologi

Bevilling: 4,3 mio. kr.

Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet

Udforskning af de grønlandske hunderacers materielle kultur, historie og relationer, med fokus på den nulevende slædehund, de uddøde nordbohunderacer og blandingshundene i Sydgrønland.

I samarbejde med Grønlands Nationalmuseum, Globe Institute – Københavns Universitet og Danmarks Nationalmuseum. Internationale samarbejdspartnere: The National Health Institute, USA; The University of Alberta, Canada; City University of New York, USA

Fagområde: Kulturhistorie

Bevilling: 4 mio. kr.

Museum Lolland-Falster

Fiskeriet i det forhistoriske Syltholm fjord – Sylfish: Undersøgelse af den menneskelige påvirkning på det forhistoriske Syltholm kystlandskab fra Mesolitikum til bronzealderen ud fra et miljømæssigt arkæologisk og historisk økologisk perspektiv.

Internationale samarbejdspartnere: Centre for Baltic and Scandinavian Archaeology ZBSA, Schleswig, Tyskland

Fagområde: Arkæologi

Bevilling: 2,2 mio. kr.

Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund

Dansk identitet og identiteter i Danmark 1500-1700: En undersøgelse af den latinske kulturarv baseret på et digitalt korpus af danske nylatinske tekster.

I samarbejde med Dansk Sprog- og Litteraturselskab og Center for Dansk Nylatin.

Fagområde: Litteratur

Bevilling: 2,995 mio. kr.

Museum Vestsjælland

The notion of power: Våben i Vestsjælland eller hvilken rolle våbenmagt egentligt har spillet i det første årtusinde i Danmark.

I samarbejde med Nationalmuseet.

Fagområde: Arkæologi

Bevilling: 644.000 kr.

Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund

Digitale tilgange til Civilforsvarshistorie: Hverdagsliv, Planer og Praksis under den Kolde Krig i Aarhus.

I samarbejde med Aarhus Stadsarkiv, Østjyllands Brandvæsen, Dansk Koldkrigsforening.

Fagområde: Kulturhistorie

Bevilling: 2,996 mio. kr.

Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Levende erindringssteder: Gamle egetræers natur- og kulturhistorie Et tværfagligt forsknings- og formidlingsprojekt om gamle danske egetræer.

I samarbejde med Saxo Instituttet, Københavns Universitet og Det Grønne Museum, Gl. Estrup.

Fagområde: Naturvidenskabeligt kulturarvsprojekt

Bevilling: 2,750 mio. kr.

Foto: Aarhus Universitet, Institut for Kommunikation og Kultur, Statens Museum for Kunst, Det Kongelige Teater og Nationalmuseet i samarbejde om forskningsprojektet: Børns møde med den nationale kulturarv: Undersøgelse af, hvordan Statens Museum for Kunst, Det Kongelige Teater og Nationalmuseet skaber rum for børns møde med den nationale kulturarv. Foto: Camilla Winther

Støtteområde

Ansøgninger til forskning i kulturarv

Augustinus Fonden har iværksat en indsats for forskning i kulturarv med fokus på at støtte forskningsprojekter, der bidrager til bevaring, formidling og forståelse af vores fælles kulturarv. Det er fondens ambition at gøre en markant forskel for forskningsinstitutionerne og forskningen i kulturarv i Danmark.

I årene 2021-2026 er derfor afsat i alt 210 mio. kr. til forskningsindsatsen.

Læs mere