12 forskningsprojekter

Forskning i kulturarv 2023

  • StøtteområdeViden & Forskning
  • FokusområdeForskning i Kulturarv
  • Bevillingssum30 mio. kr.
  • År2023

Uddelingerne til kulturarvsforskning i 2023 har budt på nye spændende forskningsprojekter indenfor arkæologi, kulturhistorie, billedkunst og litteratur. Årets uddelinger er kendetegnet af, at den humanistiske forskning giver nye perspektiver på vores samtidshistorie særligt i relation til brud og kriser, og at nye naturvidenskabelige metoder generer ny viden om kulturarven.

Foto: Fra Regan Vest i forbindelse med projektet 'Atomkrig, risikorationaler og det civile beredskab i Danmark 1956-1979'.

Støttede forskningsprojekter i 2023

1,850 mio. kr. til projektet: Får, dragt og landskab i nordisk bronzealder. En arkæologisk og genetisk undersøgelse af uldfårets og uldproduktionens oprindelige i Danmark.

Hvem: Vejlemuseerne i samarbejde med Museum Sønderjylland, Globe Instituttet v/ Københavns Universitet.

Projektet undersøger bronzealderens danske uldproduktion ved at belyse bebyggelse og landskab i samspil med zooarkæologisk materiale.

2,250 mio. kr. til projektet: En mumies liv. Biografier om en antik egyptisk kvinde.

Hvem: Saxo Instituttet v/ Københavns Universitet, Nationalmuseet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU, Department of Forensic Medicine, Globe Instituttet, KU.

Projektet er en hyper-detaljeret analyse af en kvindes mumificerede rester. Ved at binde en tråd fra fortid til nutid er det overordnede mål for projektet at skabe tredimensionelle fortællinge om en egyptisk kvindelig mumie, placeret som en central genstand på Nationalmuseet.

4,6 mio. kr. til projektet: Metaller og Giganter undersøger nordisk forbindelse til bronzealderens Sardinien ved at anvende en bred vifte af tværfaglige metoder.

Hvem: Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund, Moesgaard Museum og Nationalmuseet.

Projektet dykker ned i hidtil upåagtede forbindelser mellem Sardinien og Norden i sen bronzealder 1000-800 f.kr. Udgangspunktet er nogle af kernefundene i den danske kulturhistorie, de ikoniske hornede hjelme fra Viksø, Kallerup, Grevensvænge og Tanum, som også optræder på Sardinien.

1,9 mio. kr. til projektet: Atomkrig, risikorationaler og det civile beredskab i Danmark 1956-1979.

Hvem: Aalborg Universitet, Institut for Politik og Samfund og Nordjyske Museer.

Projektet vil udforske og formidle historien om det civile beredskab, som er underbelyst trods opgaven med at sikre det danske samfunds overvejelse i tilfælde af atomkrig.

3,350 mio. kr. til projektet: Under pres – krig, diplomati og magtarkitektur i tiden omkring Kristi fødsel.

Hvem: Museum Midtjylland, Moesgaard Museum, Museum Horsens og Københavns Universitet.

Med afsæt i jernalderbebyggelse Hedegaard ved Skjern Å vil projektet undersøge effekterne af Romerrigets ekspansion på de germanske stammesamfund mod nord – deres politiske, økonomiske og militæriske orienteringer.

1,4 mio. kr. til projektet: BO GODT! Udviklingen af nye boligidealer i perioden 1930-1960

Hvem: BUILD, Aalborg Universitet, Institut for Bygningskunst og Kultur, Det Kongelige

Akademi og Det Kongelige Bibliotek

Projektet vil undersøge, hvordan velfærdsstat, arkitektur og populærkultur spillede sammen i udviklingen af nye boligidealer i Danmark i 1930-1960, herunder hvilke værdier og normer, der var i spil.

2,5 mio. kr. til projektet: 1989: Europa under forandring? Samtidshistorie som kulturarvsopgave for kunstmuseerne

Hvem: Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet

Projektets formål er at undersøge dansk billedkunsts rolle i opløsningen af den sovjetdominerede Østblok og kunstscenens bevægelse mod en ny europæisk orden i det postkommunistiske rum før og efter 1989, forstået som Det lange 1989.

2 mio. kr. til projektet: Æstetisk vanvid i det lange 19. århundrede

Hvem: Institut for Kommunikation og Kultur, Aahus Universitet, Museum Ovartaci, Via University College, Aarhus, Foreningen Kunst og Mental Sundhed, Sct. Hans Hospitals Museum, Middelfart Museum. Rued Langgaard Festival

Projektet vil undersøge hvad æstetikken (publiceret og ikke‐publiceret skønlitteratur, malerier, brevvekslinger og dagbøger, kompositioner og programnoter) samt patientjournaler fra arkiverne for 1800‐tallets psykiatriske hospitaler lærer os om forståelsen af psykisk sygdom fra starten af 1800‐ tallet til starten af 1900‐tallet.

1,950 mio. kr. til projektet: Nordiske ledelsesidealer og ledelsespraksis i sen vikingetid og tidlig middelalder

Hvem: Vikingeskibsmuseet i Roskilde, Københavns Universitet, Nationalmuseet og Moesgaard Museum.

Projektet undersøger, hvordan epokens nordiske fællesskaber blev ledet og udspillede sig i samfundets mange forskellige fællesskaber: blandt kongens mænd, i byer og på landet og ombord på skibe.

3 mio. kr. til projektet: POP-IMAGINE – betydningen af populærkultur for museumspraksis og museumsbesøgende i forhold til formidling og forståelse af kulturarv.

Hvem: Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse ved Syddansk Universitet og Nationalmuseet

Projektet undersøger populærkulturelle forestillinger i museumsudstillingerne Vølven og Ægypten i mødet mellem museet, brugerne og skabere fra de kreative industrier.

1,4 mio. kr. til projektet: Det andet gennembrud. En tværfaglig undersøgelse af, hvordan kvinder fremskrev moderniteten i 1880-1910

Hvem: Den Hirschsprungske Samling

Projektet udfordrer den eksisterende forståelse af den skelsættende periode i dansk kunst og kulturliv, som hidtil overvejende har været defineret af mandlige aktører.

3,8 mio. kr. til projektet: Krisens konsekvenser. Et arkæologisk og biologisk-antropologisk forskningsprojekt om den senmiddelalderlige krises indflydelse på bysamfund i Skandinavien

Hvem: Museum Odense, ABDOU Antropologisk Afdeling, Syddansk Universitet og Nordjyske Museer

Projektet vil undersøge den middelalderlige agrarkrise som parallel til nutidens klimaforandring, covid-19 og Ukraine-krig. Denne store og samfundsforandrende krise bundede også i ændret klima, epidemier og ufred.

Foto: Hvordan skulle civilberedskabet hjælpe det danske samfunds overlevelse i tilfælde af atomkrig under Den Kolde Krig? Det undersøger et samarbejde mellem Nordjyske Museer / REGAN VEST og Aalborg Universitet. Foto: Lars Horn og Nordjyske Museer

Støtteområde

Ansøgninger til forskning i kulturarv

Augustinus Fonden har iværksat en indsats for forskning i kulturarv med fokus på at støtte forskningsprojekter, der bidrager til bevaring, formidling og forståelse af vores fælles kulturarv. Det er fondens ambition at gøre en markant forskel for forskningsinstitutionerne og forskningen i kulturarv i Danmark.

I årene 2021-2026 er derfor afsat i alt 210 mio. kr. til forskningsindsatsen.

Læs mere