Øhavsmuseet

Fremtidens Museer

  • StøtteområdeKunst & Kultur
  • FokusområdeMuseer og kulturarv
  • Bevillingssum750.000 kr.
  • År2022

Relevans og robusthed i museumssektoren

I 2023 udkom bogudgivelsen 'Fremtidens Museer', der analyserer de centrale udviklingstendenser, der har præget museumslandskabet i dette årtusinde. Samtidig kommer udgivelsen med bud på, hvordan museer kan blive mere økonomisk robuste og samfundsrelevante.

Idéen til bogen er født ud af en interesse for museernes rolle og betydning i samfundet, herunder deres forudsætninger for at skabe en faglig og økonomisk bæredygtig virksomhed. Intentionen med Fremtidens museer er at give inspiration til samtalen om nye visioner og strategier i det danske museumslandskab.

Bogen henvender sig til alle, der interesserer sig for ledelse og udvikling af museer, og er skrevet af Peter Thor Andersen, som er direktør på Øhavsmuseet og næstforperson for Slots- og Kulturstyrelsens Museumsråd og Line Bjerregaard Jessen, der er direktør i rådgivningsvirksomheden Seismonaut.

Augustinus Fonden yder bred støtte til vidensopbygning i kultursektoren. Det gælder hele værdikæden fra kortlægning og ny viden over formidling til kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning. Vidensopbygningen er forankret i og efterspurgt af kultursektoren, og har fokus på viden i og om fondens støtteområder. Det er på den baggrund, at Augustinus Fonden har støttet 'Fremtidens Museer'.

Konklusion

01

Siden årtusindskiftet er der sket en transformation og modernisering af den danske museumssektor. En udvikling der har været præget af fusioner, nye museumsbyggerier og et løft af publikumsoplevelsen. Fremtiden for de danske museer er dog ulige fordelt.

02

Museernes samlede besøgstal og omsætning er vokset markant. Samtidig er mange museer dog presset økonomisk. Det skyldes, at der er store forskelle mellem de enkelte museer, når det kommer til rammevilkår og bærende indtægtskilder.

03

Museumslandskabet er præget af stigende differentiering – ikke mindst mellem store og små museer. Museernes økonomiske vilkår og muligheder for at agere strategisk, er derfor grundlæggende forskellige.

04

Museerne står over for flere store og vanskelige opgaver de kommende år. Opgaver som kræver strategisk fokus og ledelsesmæssige prioriteringer. Prioriteringer der handler om at balancere marked og mening, for at sikre både økonomisk robuste og relevante museer i fremtiden.

Tværgående indsats

Vidensopbygning

Viden er en grundforudsætning for strategisk udvikling og forståelse for kulturens samfundsmæssige betydning, og har dermed betydning for et levende og rigt kulturliv. Fokus i vores projektstøtte er en praksisbaseret tilgang, der understøtter konkrete behov og er efterspurgt af sektoren.

Læs mere