Kunst & Kultur
Grøn omstilling i kultursektoren
Museernes Grønne Akademi
2022
Bevillingssum: Løbende uddelinger

Fonden støtter projekter, der med fokus på kulturinstitutionernes kerneopgaver, bidrager til den grønne omstilling af kultursektoren. Samarbejder og videndeling på tværs af institutioner er en styrke.

Array

Mange museer er i gang med en grøn omstilling, men efterspørger stadig viden, koordinering og efteruddannelse inden for området.

Det er baggrunden for, at museernes brancheorganisation, Organisationen Danske Museer (ODM), har sat sig i spidsen for Museernes Grønne Akademi.

”Selvfølgelig skal museer bidrage til at løse klimakrisen, og selvfølgelig kan museernes klimaaftryk reduceres. Det her er en kæmpe saltvandsindsprøjtning til at støtte museerne i den opgave. Vi kan gøre en mærkbar forskel for den grønne omstilling, fordi vi med akademiet kan favne alle museer i landet, store som små. Og vi kan tilbyde konkrete, kvalificerede værktøjer og kurser, som er relevante for alle faggrupper. Vi glæder os til det her arbejde”, siger Claus K. Jensen, forperson for ODM.

Akademiet skal via kortlægning, analyse, vidensindsamling, værktøjer og kursusforløb kickstarte, kvalificere og koordinere den grønne omstilling på museerne i Danmark.

Museernes Grønne Akademi starter i efteråret 2022 og har tre fokusområder, som er særligt relevante for museer: Bygninger, bevaring og udstillinger. Suppleret af det tværgående område drift/ledelse. Projektet er forankret i ODM og har en lang række samarbejdspartnere med særlig ekspertise inden for fokusområderne, både i og uden for museumsbranchen.

Augustinus Fonden bakker op om projektet med 5,8 mio. kr.

”Vi er glade for, at museerne nu samlet tager fat på den grønne omstilling og skaber et forum for vidensudveksling og kapacitetsopbygning med Museernes Grønne Akademi. Samlede initiativer, der hjælper kultursektoren godt i gang med en grøn omstilling, er vigtige,” siger Frank Rechendorff Møller, adm. direktør i Augustinus Fonden:

“Derudover støtter vi fortsat gerne enkeltinstitutioner, der ønsker at udvikle deres kerneopgaver mere bæredygtigt eller som har modelprojekter på vej, der kan bidrage til udviklingen af den grønne omstilling af kultursektoren”.

Bidrager til initiativer fra sektoren

Augustinus Fonden bakker op om dansk kulturlivs langsigtede udvikling og vidensopbygning. Derfor støtter fonden også projekter, der bidrager til den grønne omstilling af kultursektoren, og som igangsættes og drives af sektoren selv. Både større initiativer der løfter et fagligt område bredt, men også modelprojekter på de enkelte kulturinstitutioner har modtaget støtte.

”For at sikre brugbare bæredygtige løsninger, der fungerer for kulturinstitutionerne i praksis, støtter fonden gerne initiativer, der kommer fra ansøgerfeltet selv. Vi er lydhøre overfor vores omverden og mener ikke, at vi selv ligger inde med de specifikke løsninger på udfordringerne”, siger adm. direktør Frank Rechendorff Møller.

Fonden har for eksempel støttet følgende projekter på Trapholt, Nivaagaards Malerisamling og Museum Sønderjylland:

 • Trapholt: Modelprojekt om CO2 aftryk for udstilling

  Kunstmuseet Trapholt har valgt at arbejde med Klimakompasset som værktøj til beregningen af CO2 aftryk for særudstillingen CONNECT ME. Det er det første systematiske modelprojekt for en grøn omstilling på Trapholt.

  Med udgangspunkt i processen omkring særudstillingen ’CONNECT ME’ vil museet formulere en intern vejledning målrettet museets fremadrettede praksis for udstillinger, både i forhold til kuratering, kommunikation og markedsføring, udstillingsdesign, udstillingsproduktion, transport, udstillingsperiode og formidling, samt efterfølgende nedtagning. Erfaringerne fra projektet formidles til andre museer i samarbejde med Organisationen Danske Museer.

  Særudstillingen og udviklingen af CO2 regnskabet er støttet med 500.000 kr. i 2021.

 • Nivaagaard: Banebrydende klimarenovering af museum

  Nivaagaards Malerisamling har i 2021 gennemgået en større klimarenovering, der har givet museet en mere grøn profil. Forbedringerne giver mulighed for en optimal styring af temperatur og luftfugtighed i udstillingssalene, så museet fremtidssikrer sin kunstsamling bedst muligt og samtidig kvalificeres til at indlåne kunstværker af højeste kvalitet.

  Renoveringen er i sin helhed båret af bæredygtige løsninger i form af nye ovenlysvinduer, der forbedrer bygningsskallens egenskaber, LED-belysning, effektive ventilationskanaler og et jordvarmeanlæg, der supplerer energiforsyningen.

  Det er banebrydende, at der i en eksisterende museumsbygning omlægges energiforsyning fra fossilt brændstof til bæredygtig jordvarme, der både kan varme og køle luften i udstillingssalene. Renoveringsprojektet er støttet med 6,7 mio. kr. i 2020.

 • Museum Sønderjylland: Lavenergi-drevet museumsmagasin

  Museum Sønderjylland åbnede i 2021 et moderne, klimatiseret og lavenergi-drevet magasin, hvor museets omfattende samlinger kan opbevares sikkert for fremtiden.

  Magasinet er indrettet efter den såkaldte Vejle-model (Zephyr-princippet), som er velafprøvet og billig i drift, idet anlæggets indeklima primært reguleres ved klimastyring. Et tæt og velisoleret anlæg lægges på terræn uden isolering i gulvet. Det er således i store træk jordens varme, der regulerer temperaturen, når gulvet fungerer som køleflade om sommeren og varmeflade om vinteren, hvilket sikrer et lavt energiforbrug året rundt. Projektet er støttet med 5 mio. kr. i 2017.