Viden & Uddannelse
H.C. Andersens kreative proces
H.C. Andersen Centret, Syddansk Universitet
Bevillingsår; 2017
Bevillingssum: 700.000 kr.

Et pilotprojekt ved Syddansk Universitet skal løfte sløret for, hvordan den verdensberømte forfatter arbejdede sine eventyr frem.

Array

H.C. Andersens historier er altid en fornøjelse at læse. Et eventyrligt indhold og en fortælling der griber læseren kombineret med et levende, poetisk og præcist sprog. Men hvordan var H.C. Andersens kreative proces? Og var eventyrene fuldendte i første nedskrivning med pen og blæk?

Ved pilotprojektet ”H.C. Andersens Udvalgte Håndskrifter” arbejder museumsinspektør og forsker Ane Grum-Schwensen med en analyse af Andersens kreative arbejdsproces. Med udgangspunkt i det originale manuskript til eventyret Isjomfruen, fortæller hun: – Her er lag på lag af rettelser og tilføjelser i manuskripterne, og de vidner om en forfatter, der arbejdede omhyggeligt på at skærpe sproget ved at skære det overflødige fra. Også om grundig research der resulterer i gennemskrivninger, der bl.a. tilføjer fakta om den schweiziske natur i netop dette eventyr.

Forskningsprojektet blev igangsat i efteråret 2017. Udover viden om forfatterens arbejdsproces, der også fremover kan danne grundlag for nye studier i H.C. Andersens forfatterskab, så skal det bidrage til en digitalisering af forfatterens forarbejder, der har den udfordring, at de er skrevet med en blæk, der med tiden nedbryder det papir, det er skrevet på.