H.C. Andersen Centret, Syddansk Universitet

H.C. Andersens kreative arbejdsproces

  • StøtteområdeKunst & Kultur
  • FokusområdeLitteratur
  • Bevillingssum700.000 kr.
  • År2017

Nyt indblik i de kendte eventyr

Ved Syddansk Universitet i Odense afsluttede man i 2019 et pilotprojekt, der har bidraget til at løfte sløret for, hvordan vores verdensberømte forfatter H.C. Andersen arbejdede sine eventyr frem.

Med udgangspunkt i en minutiøs gennemgang af H.C. Andersens håndskrevne manuskript til ”Isjomfruen” er forskere nået frem til, at eventyrene langt fra var fuldendte i første nedskrivning. H.C. Andersen arbejdede omhyggeligt og langsommeligt med sine tekster. Han skrev om, rettede til, researchede, læste højt, bemærkede publikums modtagelse og rettede teksten igen – og igen.

Ved at tilgængeliggøre og udforske en næsten glemt kulturarv får vi et helt nyt indblik i eventyr, vi troede, at vi kendte ud og ind. Vi kommer helt ind i maskinrummet og kan se, hvordan Andersen arbejdede med sproget og med kompositionen.
Ane Grum-Schwensen, museumsinspektør og forsker, Odense Bys Museer

Digitalisering og tilgængeliggørelse af vigtig kulturarv

Forskningsprojektet kan udover viden om forfatterens arbejdsproces også danne grundlag for nye studier i H.C. Andersens forfatterskab, fordi digitaliseringen af forfatterens forarbejder – der har den udfordring, at de er skrevet med blæk, der med tiden nedbryder papiret – sikrer eventyrene for eftertiden. Alle kan med få klik få adgang til og indsigt i forfatterens arbejdsproces.

Projektet åbner for nye fortolkninger af eventyrene, og for en, ikke mindst i undervisnings-sammenhænge, værdifuld forståelse af, at det at skrive er en proces, hvor selv verdenskendte forfattere meget sjældent rammer den helt rigtige formulering i første forsøg.
Ane Grum-Schwensen, museumsinspektør og forsker, Odense Bys Museer

Støtteområde

Litteratur

Fonden støtter udgivelse af litteratur, der bidrager til at tilgængeliggøre viden og løfter indsigten i det kulturelle, musiske og humanistiske område.

Læs mere