Sociale initiativer
Hjælp til børn fra traumatiserede flygtningefamilier
Dignity Familiecenter
2018
Bevillingssum: 1.500.000

I Dignitys Familiecenter får familier hjælp til at genoprette familiebalancen.

Array

Cirka en tredjedel af de flygtninge, der kommer til Danmark, er traumatiserede som følge af tortur eller anden umenneskelig behandling. Torturtraumer har alvorlige fysiske og psykiske konsekvenser for ofrene, deres familier og i særdeleshed børnene.

Den danske organisation Dignity – Dansk Institut mod Tortur – sætter fokus på, hvor omfattende og ødelæggende tortur er for mennesker. I Dignitys Familiecenter arbejder man med specialiseret hjælp tilpasset de enkelte familier. Familien bliver gjort bevidst om konsekvensen af ubehandlede traumer og ikke mindst børnenes reaktion. De får hjælp fagpersoner inden for det sundheds- og socialfaglige felt. Behandlingen fokuserer først og fremmest på at standse den cirkel af vold, som oftest præger familien og det er afgørende, at børnene inkluderes i behandlingen. På centret arbejdes der med at opbygge forældreevnen, skabe tryghed og genetablere tilliden forældre og børn imellem.

“Vores behandling øger familiens samlede funktionsniveau og styrker familiens samspilsmønster. Begge er elementer, der understøtter børnenes udvikling og samlede trivsel. Familierne lærer nye strategier til konflikthåndtering, grænsesætning og kommunikation, der giver nye og bedre familiedynamikker,” siger Sara Toftgaard Vinsteen, projektleder i Dignitys Familiecenter.