Akut nødhjælp
Hjælp til Ukraine
Akut nødhjælp til Ukraine
2022
Bevillingssum: Løbende uddelinger

Den russiske invasion af Ukraine har medført, at behovet for akut nødhjælp vokser hastigt. Augustinus Fonden støtter flere forskellige organisationer, som opererer i landet og i nærområderne. Foreløbig er uddelt 18 mio. kr. til akutte indsatser.

Array

Augustinus Fonden støtter akut nødhjælp, når behovet opstår i verdens brændpunkter. I forbindelse med Ukraine-krisen har fonden støttet et bredt felt af vores faste samarbejdspartnere på nødhjælpsområdet.

Fonden tager løbende stilling til ansøgninger og følger udviklingen i udlandet og Danmark nøje.

Der er uddelt støtte til følgende indsatser:

CARE Danmark modtager 2,5 mio. kr. til akut nødhjælp såsom mad, vand, tøj, tæpper, børneudstyr, hygiejnekits og psykosocial støtte til flygtninge og internt fordrevne i Ukraine og nabolandene.

PlanBørnefonden modtager 2 mio. kr. til akut humanitær hjælp samt styrkelse af det sociale beskyttelsessystem for børn og unge. Dertil styrkelse af de lokale ukrainske partneres kapacitet.

Folkekirkens Nødhjælp modtager 2,5 mio. kr. til krisehjælp til fordrevne i Ukraine ved uddeling af nødhjælp, samt styrkelse af de lokale værtssamfund og lokale nødhjælpsaktører.

UNICEF modtager 2,5 mio. kr. til den akutte katastrofeindsats med fokus på at hjælpe børnene i Ukraine. Arbejdet gælder akutte behov omkring sundhed, vand, sanitet og hygiejne og børnebeskyttelse.

SOS Børnebyerne modtager 1 mio. kr. til en nødhjælpsindsats til udsatte børn og familier, samt til at sikre at uledsagede børn og unge modtager beskyttelse i overensstemmelse med deres rettigheder.

DRC Dansk Flygtningehjælp modtager 2,5 mio. kr. til uddeling af nødhjælpspakker, fødevarer og kontant-hjælp til flygtninge i Ukraine og nabolandene.

MSF Læger uden Grænser modtager 2,5 mio. kr. til det medicinske beredskab i Ukraine til gavn for både tilskadekomne og folk, der har brug for helt almindelig lægehjælp.

Røde Kors modtager 2,5 mio. kr. til akut nødhjælp i konfliktområderne i Ukraine samt til flygtninge både internt i Ukraine og i nabolandene. Desuden trænes lokale aktører og frivillige i f.eks. at yde psykosocial førstehjælp til børn.

 

Foto: Fra UNICEFs arbejde ved grænsen mellem Ukraine og Moldova og i Kyiv.  Kreditering: Siegfried Modola og Andriy Bolko © UNICEF