Viden & Uddannelse
Internationale studieophold
Internationale studieophold
Løbende bevillinger
Bevillingssum: 7,8 mio. kr. i 2020

Fonden bidrager til ny viden ved at sende dygtige studerende fra universiteter og kunstneriske uddannelser ud i verden. Så de kan blive endnu klogere på deres fag og på livet.

FORDELING PÅ 357 STUDERENDE I 2020

Uddannelsesniveau under ophold

 • Kandidatstuderende, 56%
 • Kunststuderende, 4%
 • Ph.d.-studerende, 32%
 • Efteruddannelse/andre, 8%

Fagområde

 • Humaniora, 16%
 • Kunstneriske studier, 16%
 • Natur- og teknisk videnskab, 21%
 • Samfundsvidenskab, 47%

Kontinentfordeling

 • Afrika, 1%
 • Asien, 2%
 • Australien/NZ, 6%
 • Europa, 66%
 • Nordamerika, 25%
 • Sydamerika, 0%

Fonden støtter hvert år hundredvis af danske studerendes praktik, studierejser og forskningsophold ude i verden, og dermed er ansøgninger til studieophold det område, hvortil fonden modtager flest ansøgninger.

Både musik-, kandidat- og ph.d.-studerende samt personer, der ønsker at efteruddanne sig, kan modtage støtte, og stort set alle studieretninger er repræsenteret.

Det er vigtigt for fonden at bakke op om et stærkt internationalt udsyn for fremtidens arbejdskraft og forskning gennem legater til studieophold.

For de studerende har rejser ud i verden stor betydning, og ofte fremhæves både de faglige og personlige oplevelser som skelsættende og udbytterige i de afrapporteringer, som fonden modtager, når udlandsopholdet er afsluttet.

 

Læs mere om, hvordan du ansøger til studieophold her

 

PH.D.-STUDERENDE PÅ STUDIEOPHOLD – NORDISK FORSKNING

Array

Museumsinspektør Ellen Egemose tog fra 2017 orlov fra sit arbejde på Kunstmuseum Brandts for at uddanne sig som ph.d. på Aarhus Universitet. Projektet har arbejdstitlen Walls of Ambiguity and the Crisis of the Figure in Late Nineteenth-Century Nordic Interior Painting, og til arbejdet med projektet modtog hun i 2019 støtte til et to måneders forskningsophold ved Universitetet i Oslo.

”Som ph.d.-studerende er det afgørende, at man får mulighed for at udveksle viden og ideer med andre, og netop ved afdeling for kunsthistorie og visuelle medier på Universitetet i Oslo (UiO) er der en faggruppe, der, ligesom jeg, forsker i nordisk modernisme og visualitet med fokus på flere af de samme kunstnere. Derfor søgte jeg i 2019 Augustinus Fonden om støtte til mit forskningsophold ved UiO”, fortæller Ellen Egemose.

Ellen Egemoses ph.d.-projekt var finansieret fra mange sider, bl.a. fra Augustinus Fonden, som bevilgede 12.000 kr., der skulle bruges til rejser til og fra Oslo samt husleje og lokal transport.

Grobund for fremtidigt samarbejde

Til et forskningsseminar, som Ellen Egemose arrangerede i 2019 på Kunstmuseum Brandts, kunne hun med glæde konstatere, at det netværk af fagfolk, hun havde fået på opholdet, gerne rejste til Danmark, og dermed var projektet med til at danne grobund for fremtidige forsknings- og udstillingssamarbejder på tværs af de skandinaviske lande.

”Foruden muligheden for at deltage i forskningsseminarer, besøge relevante museumssamlinger og opleve en forskningskultur uden for Danmarks grænser gav opholdet mig en unik mulighed for at knytte kontakter til forskere og andre fagfolk, der på hver deres måde har bidraget til udviklingen af mit ph.d.-projekt. Det er fagfolk, som i fremtiden kan blive gode faglige samarbejdspartnere – ikke blot for mig, men også for Kunstmuseum Brandts og andre i mit netværk. Således kan man sige, at Augustinus Fondens støtte til mit udlandsophold har fungeret som en formidlende brik i det puslespil, som gør vejen til udvikling af ny viden farbar. Man kunne med andre ord sige, at opholdet anlægger veje til viden,” fortæller Ellen Egemose.

STUDIEOPHOLD – KUNSTUDDANNELSE PÅ HØJESTE NIVEAU 

Array

Augustinus Fonden ønsker at støtte unge talentfulde kunstneres studieophold, og i den forbindelse modtog Frederik Nystrup-Larsen, der i 2018 blev kåret som ”Artist to Know” af New York Times, 37.500 kr. til gennemførelse af kandidatgraden Contemporary Art Practice ved Royal College of Art i London.

”Jeg følte mig klaustrofobisk i København i et miljø, der er meget indspist, og havde brug for fornyelse og frisk luft. For at være ærlig har jeg aldrig haft en drøm om at flytte til London, men det er her, nogle verdens bedste skoler findes. Jeg er endt med at være virkelig glad for London,” fortæller Frederik Nystrup-Larsen.

London er en af verdens dyreste byer at bo i, og for en kunststuderende som Frederik, skal der bruges mange penge på materialer.

”Som skulptør bruger jeg mange penge på materialer, men støtten gjorde, at jeg har kunne lave udstillinger ved siden af skolen. Udstillingerne har skabt øget opmærksomhed omkring min praksis og samtidig generet en større indtjening for mig, som betød, at jeg kunne leve af min kunst, mens jeg studerede. At have to år, hvor man kan koncentrere sig og fordybe sig det, man brænder for, vil gavne resten af ens liv,” siger Frederik Nystrup-Larsen.

Frederik Nystrup-Larsen dimitterede i september 2020 og er nu kandidat med speciale i skulptur.