Kunst & Kultur
Kalkmalerier på Læsø
Vesterø Kirke
2016
Bevillingssum: 2.1 mio. kr.

I Vesterø Kirke står de enestående kalkmalerier fra 1500-tallet nu helt klare og nyrestaurerede.

Array

I Vesterø Kirke har man netop pillet stilladserne ned efter konservatorernes restaureringsarbejde – men inden blev alle øens skoleelever inviteret en tur i kirken og op på stilladserne i koret. Det de her kunne opleve var 600 år gamle kalkmalerier udført af det såkaldte Sæbyværksted, der blandt andet havde malet De hellige Tre Konger.

Da Augustinus Fonden tilbage i 2016 modtog en ansøgning fra kirkens menighedsråd, var man ikke i tvivl om, at der var tale om en enestående kalkmaleriudsmykning. Kalkmalerierne var ud fra en kulturhistorisk vurdering både meget bevaringsværdige og behandlingskrævende. Det blev baggrunden for, at fonden bevilgede 2.1 mio. kr. til et omfattende restaureringsarbejde.