Sangens Hus

Kortlægning af dansk korliv

  • StøtteområdeKunst & Kultur
  • FokusområdeMusik
  • Bevillingssum866.440 kr.
  • År2019

Stor undersøgelse af dansk korliv

Vi finder fællesskab og livsglæde, når vi synger sammen i kor. Det fortæller den første større kortlægning af dansk korliv, der involverer repræsentanter fra mere end 3.000 kor.

Undersøgelsen viser også en stigende interesse for korsang, og at der er plads til endnu flere i korene – især drenge og mænd. Ca. 3.000 korledere, dirigenter, korsangere og bestyrelsesmedlemmer for kor har medvirket til den landsdækkende undersøgelse af dansk korliv. Sangens Hus står bag undersøgelsen, der er gennemført af Epinion og Videncenter for Sang. Undersøgelsen viser, at korsang gør en stor positiv forskel for mange danskere, og giver musikalsk læring, glæde, fællesskab og bedre sammenhængskraft.

Augustinus Fonden støtter hvert år et bredt udsnit af det danske korliv; fra børne- og ungdomskor til de professionelle voksenkor.

Foto: Niels Lindeberg

01

Projektet

Sangens Hus i Herning har fået støtte til at gennemføre en analyse og kortlægning af dansk korliv samt efterfølgende formidling. Rapporten ”Kortlægning af dansk korliv 2020-2021” er baseret på en kvantitativ undersøgelse foretaget af Epinion, og en kvalitativ undersøgelse foretaget af Videncenter for Sang.

02

Kvantitativ undersøgelse

Den kvantitative undersøgelse omfatter 2.993 webspørgeskemainterviews fordelt på 525 korledere og 2.468 sangere, som dækker henholdsvis 1.032 og 3.011 kor.

03

Kvalitative undersøgelse

Den kvalitative undersøgelse omfatter 12 fokusgruppeinterviews med i alt 74 deltagere bestående af dirigenter, korledere og bestyrelsesmedlemmer i kor. På grund af corona blev fokusgrupperne gennemført online i februar og marts 2021.

En del af kulturskatten

Undersøgelsen af kormiljøet er støttet af Augustinus Fonden som et led i at bakke op om dansk kulturlivs langsigtede udvikling og vidensopbygning. Fonden ønsker at sætte fokus på projekter, der skaber ny viden om kulturens betydning og værdi.

Korene er indgang til en stor dansk kulturskat med årstidssange, højtider og traditioner. I Augustinus Fonden ønsker vi at styrke kunst og kultur, der griber os, beriger os og knytter os tættere sammen. Vi ønsker også at handle på et oplyst grundlag og bidrage til viden om kunsten og kulturen. Vi ved nu, at der er et stort udbytte af at bakke op om dansk korliv – og vi håber, at mange med undersøgelsen får øjnene op for værdien i korene.
Frank Rechendorff Møller, adm. direktør i Augustinus Fonden

Tværgående indsats

Vidensopbygning

Viden er en grundforudsætning for strategisk udvikling og forståelse for kulturens samfundsmæssige betydning, og har dermed betydning for et levende og rigt kulturliv. Fokus i vores projektstøtte er en praksisbaseret tilgang, der understøtter konkrete behov og er efterspurgt af sektoren.

Foto: Mathilde Bech

Læs mere