Kunst & Kultur
Ludvig Holbergs Skrifter
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Bevillingsår: 2009 & 2014
Bevillingssum: Samlet: 18,6 mio. kr.

Ludvig Holberg er en pionér i dansk litteratur og en vigtig kilde til vores forståelse af den skandinaviske oplysningstid. Desværre har der alt for længe manglet en tidssvarende udgave af hans samlede værker. Det råder et nyt projekt nu bod på.

Foto: Ehrhorn Hummerston

Array

De fleste kender den folkekære forfatter Ludvig Holberg (1684-1754) og hans måske mest kendte værker “Jeppe på Bjerget” og “Erasmus Montanus”. Selv om de er flere hundrede år gamle, rammer værkernes skarpe pointer plet helt op i vor tid.

Men Holberg skrev meget andet end de komedier, han er kendt for i dag. Hele 37 komedier blev det til, en lang række moralfilosofiske essays, en selvbiografi samt flere skelsættende historiske værker for blot at nævne et uddrag af hans enorme bidrag til den nordiske litteratur- og idehistorie.

To projekter
Siden 2009 har Det Danske Sprog- og Litteraturselskab sammen med Universitetet i Bergen arbejdet på at gøre forfatterskabet mere tilgængeligt for både fag- og lægfolk. Der er altså både tale om et forskningsprojekt og et kulturformidlingsprojekt tilgængeligt på www.holbergsskrifter.dk.

Forskningsprojektet handler om at gøre teksterne tilgængelige i en tekstkritisk og kommentereret udgave, men går et skridt videre: Holberg skrev i en tid, hvor hverken tegnsætning eller retskrivning var standardiseret. Det gør hans værker svært tilgængelige for en moderne, og derfor er et udvalg af værker nu nænsomt bearbejdet, så teksterne kommer til at følge gældende retskrivning.

De bearbejdede tekster udgives også i en trykt udgave, der kommer til at fylde 24 bind.