Kunst og Kultur
MIND – psykiatrihistorie i aktuel formidling
Kunst og Kultur
2021
Bevillingssum: 5 mio kr.

MIND - et nyt multifunktionelt museum med fokus på sindslidelser og mental trivsel skal nu realiseres i et tidligere sindssygehospital i Middelfart.

Array

Middelfart Museum har som statsanerkendt museum et særligt fokus på psykiatrihistorie og står bag udviklingen af MIND. MIND vil blive placeret i autentiske rammer på det tidligere sindssygehospital. Her vil museet bruge stedet og historierne som afsæt for at skabe en livsnær, inspirerende og aktuel formidling i tæt samarbejde med dem, der har erfaring med sindslidelser. Middelfart Kommune støtter op om de nye museumsplaner og stiller bl.a. den tidligere patientbygning, Teglgårdsparken 17 til rådighed for det nye museum.

Museet råder over landets største psykiatrihistoriske genstandssamling fra de tidligere sindssygehospitaler i Region Syddanmark. Samlingen skal medvirke til at give et historisk fundament i forståelsen af nutidens psykiatri og sætte fokus på en del af den danske kulturarv, der ofte har været overset.

”Det er et højaktuelt emne, og med MIND vil vi få en god platform for formidling, fordybelse og dialog om psykisk sygdom, behandlingsformer og mental trivsel”, siger museumsleder Maiken Nørup.

Med det nye museum MIND er det ambitionen at give publikum en forståelse af psykiatrihistorien og livet med psykiske udfordringer. MIND har som mission at åbne den menneskelige psyke for flest mulige, gøre kompleksiteten i psykiske sygdomme forståelig og ikke mindst give publikum et sprog til at tale om menneskets psyke.

Augustinus Fonden bakker op om projektet sammen med en række andre bidragsydere.